ESBRIs VALPANEL: Karl Wennberg

Maria
 Gustafsson
DELA
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Juliana Wiklund.

Valet närmar sig med stormsteg. Vilka politiska åtgärder krävs egentligen för att stärka entreprenörskap och innovation i Sverige? Esbri har pratat med åtta stycken professorer på området, och presenterar svaren löpande här på webben och i sociala medier. Karl Wennberg säger så här:

– Att se entreprenörskaps- och innovationsfrågor som ett avgränsat politikområde vore båg, då det implicerar att det finns en specifik avgränsad politik för det. Men entreprenörskap och innovation är en del av samhället och påverkas av andra politikområden, så som skattepolitik, kulturpolitik, arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Därför är det extremt svårt att avgränsa det till ett område där det behöver ske förbättringar. Gör man det avgränsar man det också till en typ av entreprenörskap. En tech-start up och ett nytt företag inom kultursektorn kan ha vitt skilda förutsättningar.

– För att stärka entreprenörskap och innovation bör politikerna satsa på basala saker, som en god digital och fysisk infrastruktur, ett bra utbildningssystem och välfungerande rättssystem och byråkrati. Då kommer förutsättningarna för entreprenörskap i alla sektorer att stärkas. Det som gynnar alla i allmänhet, gynnar även entreprenörerna.

– Ett tips jag har till politikerna är att lyssna på unga människors framtidsbilder. Kanske är de allra flesta inte så intresserade av att jobba på Ericsson? Så vad vill de då? Vill de jobba med ny miljöteknik, konst, musik? Vad triggar dem? Det ger en fingervisning om möjliga framtida produkter och tjänster, och sektorer som kanske kommer att förändras eller växa.

Kontakta karl.wennberg@hhs.se

Läs även svaren från:

Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet
Ivo Zander, Uppsala universitet
Jerker Moodyson, Jönköping university
Malin Malmström, Luleå tekniska universitet
Maureen McKelvey, Göteborgs universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH
Ester Barinaga, Lunds universitet———–

521

DELA