ESBRIs VALPANEL: Ivo Zander

Maria
 Gustafsson
DELA
Ivo Zander, professor i entreprenörskap vid Uppsala universitet. Foto: Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning.

Valet närmar sig med stormsteg. Vilka politiska åtgärder krävs egentligen för att stärka entreprenörskap och innovation i Sverige? Esbri har pratat med åtta stycken professorer på området, och presenterar svaren löpande här på webben och i sociala medier. Här kan vi läsa vad Ivo Zander vid Uppsala universitet säger.

– Det spelar ingen roll om du är filosof, ekonom, teknolog, kulturvetare, jurist, sjuksköterska eller kommunikatör. Har du en bra idé som du vill kommersialisera så kan du göra det oavsett utbildningsbakgrund. Om man har känslan av att ha gått en riktigt bra utbildning blir man mer benägen att starta företag än annars. Därför bör politiker göra breda och omfattande satsningar på utbildning och forskning inom alla områden.

– För att människor ska ta steget att bli entreprenörer måste det kännas görbart och önskvärt. Både på ett generellt plan och utifrån sig själv. Om den som har gått en utbildning med forskande lärare har känslan av att hen ligger i framkant kunskapsmässigt kommer entreprenörskapet kännas görbart för individen. Därför är satsningar på undervisning och forskning centrala för entreprenörskap, även om kopplingen inte är direkt uppenbar.

– Vi vet att företagsteam med blandad kompetens är något som potentiella finansiärer värdesätter. Som entreprenör vill du också ha ett team som känner att de kompletterar varandra och tillsammans är riktigt bra på vad de gör. Det något paradoxala är att högkvalitativ utbildning och forskning, oavsett inriktning, går hand i hand med det praktiskt inriktade entreprenörskapet.

Kontakta ivo.zander@fek.uu.se

Läs även svaren från:

Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet
Jerker Moodyson, Jönköping university
Malin Malmström, Luleå tekniska universitet
Maureen McKelvey, Göteborgs universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH
Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ester Barinaga, Lunds universitet———–

540

DELA