ESBRIs VALPANEL: Maureen McKelvey

Maria
 Gustafsson
DELA
Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Foto: Carina Gran.

Valet närmar sig med stormsteg. Vilka politiska åtgärder krävs egentligen för att stärka entreprenörskap och innovation i Sverige? Esbri har pratat med åtta stycken professorer på området, och presenterar svaren löpande här på webben och i sociala medier. Så här säger Maureen McKelvey, Göteborgs universitet:

– Sverige behöver fler som utbildar sig inom framtidsbranscher och som arbetar i stora industrier. Inom tech- och tjänstesektorn efterfrågas kompetens, en del är kopplat till entreprenörskap och intraprenörskap. Men det måste vara lönsamt att arbeta om Sverige ska lyckas behålla de duktiga människor som kan utveckla ny teknologi. Människor måste känna att det lönar sig att arbeta och ha incitament att arbeta efter pensionen. Det är också en förutsättning för en bra välfärd.

– Vi måste fundera på vilket framtida samhälle vi vill leva i. De studenter jag träffar vill bygga ett hållbart samhälle, de har många drömmar och ambitioner som vi måste ta på allvar. De ser på världen på ett annat sätt än studenter gjorde för 20-30 år sedan. Politiken måste möta upp de ungas energier och deras fokus på lösningar framför problem. Det är oerhört viktigt för att få unga välutbildade att stanna i Sverige med sin kompetens.

– På ett mer kortsiktigt plan behöver universiteten och högskolorna öronmärka utbildningsplatser i entreprenörskap och innovation, dit såväl ingenjörer som läkare ska vara välkomna. På så vis stimulerar vi entreprenörskap inom olika områden. Politiken behöver också stödja nätverk och andra samlingsformer där olika kompetenser och erfarenheter möts. Det stimulerar entreprenörskap och inspirerar unga människor – de som driver utvecklingen framåt.

Kontakta maureen.mckelvey@handels.gu.se

Läs även svaren från:

Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet
Ivo Zander, Uppsala universitet
Jerker Moodyson, Jönköping university
Malin Malmström, Luleå tekniska universitet
Pontus Braunerhjelm, KTH
Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ester Barinaga, Lunds universitet———–

446

DELA