ESBRIs VALPANEL: Pontus Braunerhjelm

Maria
 Gustafsson
DELA
Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid Blekinge tekniska högskola, KTH och Entreprenörskapsforum. Foto: Per Nyström.

Valet närmar sig med stormsteg. Vilka politiska åtgärder krävs egentligen för att stärka entreprenörskap och innovation i Sverige? Esbri har pratat med åtta stycken professorer på området, och presenterar svaren löpande här på webben och i sociala medier. Först ut är Pontus Braunerhjelm, KTH.

– En grundläggande förutsättning för ett vitalt företagande är att politiken klarar att lösa de övergripande samhällsproblemen, som energi och brottslighet. Företagare måste ha el i kontakten och känna sig trygga med att inte utsättas för bedrägerier och utpressning. Tilltron till att vi lever i ett rättssamhälle har naggats i kanten. På sikt hämmar det människor att starta och etablera företag.

– Kompetensförsörjningen är också central, särskilt med tanke på digitaliseringen som pågår. Entreprenörer måste kunna anställa personal med rätt kompetens. Programmerare och andra som jobbar med mjukvara är det stor brist på. Därför är det oroväckande med kompetensutvisningar och förslag om höga minimilöner för utomeuropeisk arbetskraft. Det är ingen bra idé alls.

– Politikerna måste också inse att vi lever i en internationell miljö och inte i en sluten ekonomi. Därför är det viktigt ha koll på omvärlden. Att höja skatter på företagande och entreprenörskap är fel väg att gå i dagsläget. De ligger bra där de ligger, så i stället för att höja bör politikerna effektivisera de skattemedel man redan drar in. Lägg inte sten på bördan nu när mycket är oroligt i omvärlden. Vi måste ha ett attraktivt företagsklimat för att företag ska vilja stanna i Sverige.

Kontakta pontus.braunerhjelm@kth.se

Läs även svaren från:

Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö universitet
Ivo Zander, Uppsala universitet
Jerker Moodyson, Jönköping university
Malin Malmström, Luleå tekniska universitet
Maureen McKelvey, Göteborgs universitet
Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ester Barinaga, Lunds universitet———–

505

DELA