Socialt entreprenörskap | Delade positiva känslor bra för samarbetet

Maria
 Gustafsson
DELA
Mikhail Kosmynin menar att mellanmänskliga relationer spelar en viktig roll när sociala företag och offentliga aktörer samarbetar. Foto: Unsplash/Privat.

Sociala företag samarbetar ofta med det offentliga för att de ska kunna utvecklas och bidra till en social insats. Men samarbeten kan vara svåra att etablera och få långsiktiga. Mikhail Kosmynin, tidigare Norsi-doktorand, har studerat hur de sociala entreprenörerna kan skapa och vårda relationerna i samarbetet.

Vad har du studerat?

– Jag har studerat hur sociala företag och kommuner samverkar när de ska jobba med sociala utmaningar och hur de hanterar utmaningar i en snabbt föränderlig miljö. Mer specifikt har vi följt ett vård- och omsorgssamarbete i Norge som kom att möta en oväntad stor budgetnedskärning vilket påverkade de sociala insatserna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ömsesidiga mellanmänskliga relationer spelar en viktig roll när man etablerar och driver samarbete mellan sociala företag och offentliga aktörer. Sociala företag måste skapa och investera i långvariga relationer för att ha tillgång till en långsiktig extern finansiering. Förhållandet mellan företagen och det offentliga är inte nödvändigtvis smidigt. Så att utveckla relationerna över tid skapar förutsättningar för tillit till varandra och varandras avsikter och mål.

– Dessutom kan sociala investerare spela en viktig roll inte bara genom att tillhandahålla finansiering utan också genom att koppla samman sociala entreprenörer med andra organisationer, till exempel kommuner. Jag har följt den första norska Social Impact Bond-modellen, som är en samarbetsmodell och ett investeringsinstrument där sociala investerare erbjuder kapital till sociala projekt. Samarbetsmodellen har främjat relationer och samarbeten mellan sociala företag och kommuner.

Var det något i din forskning som överraskade dig?

– Jag blev överraskad av den starka roll som gemensamma känslor spelar för samarbetsprocessen, till exempel glädje över att uppnå gemensamma mål, känslor av empati och medkänsla, känslan av att göra gott, känslan av gemenskap med likasinnade människor och så vidare. Det handlar inte bara om att ha gemensamma mål, utan också att uppleva och dela känslor som är grundläggande i en samarbetsprocess som löser olika sociala problem.

Varför är din forskning viktig?

– Resultaten kan vara viktiga som vägledning när sociala företag ska skapa och vårda relationer med samarbetspartners. Dessutom äger samarbetet rum i en ständigt föränderlig miljö som kan medföra oväntade händelser och hota samarbetet, till exempel kommunala budgetnedskärningar. Min forskning visar att det finns olika vägar för att fortsätta samarbetsprocessen i kristider. Men det kan innebära att sociala entreprenörer och partners tar ett steg tillbaka i sina relationer och bygger upp dem på nytt.

Vilka är dina viktigaste medskick till sociala entreprenörer som överväger att inleda samarbeten?

– De ska fokusera på att skapa starka relationer med den potentiella partnern. Men samtidigt ge utrymme för att skapa nya relationer. Entreprenörerna bör rikta in sig på personer med mandat och beslutsbefogenheter som kan ”visa vägen”.

– Men allt handlar inte om strategisk planering, man behöver ge utrymme för oförutsedda möjligheter. Till exempel genom att delta i olika konferenser och mässor, där oväntade möten kan uppstå och kanske leda till något positivt för företaget.

Vad fick du ut av att vara en del av Norsi-nätverket?

– Norsi har varit en fantastisk arena för nätverkande med andra doktorander och professorer. Det roligaste är att jag genom Norsi lärde känna några personer från samma universitet, även om vi inte har träffats i Bodø. Dessutom har jag gått några underbara kurser med internationella lärare och regelbundet deltagit i den årliga konferensen som doktorand och nu – som alumn.

Kontakta mikhail.kosmynin@nord.no

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi.

Mer om avhandlingen
Mikhail Kosmynin disputerade (2022) vid Norduniversitetet i Norge med avhandlingen The doings of social entrepreneuring: Processer and practices of social venturing with public collaboration.

Läs på samma tema:
Sociala värden hotas när de pressas mot en marknad

Socialt entreprenörskap – för vem?

569

DELA