NY STUDIE | Sociala värden hotas när de pressas mot marknaden

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Sociala företag drivs av människor som vill bidra till samhället – utan egenintresse eller motiv. Men vad händer med de sociala värdena när de måste verka i en alltmer marknadsorienterad kontext?

Sociala företag skapar värde genom social innovation, som bygger på tre principer; tillgodose ett socialt behov eller ta itu med ett socialt problem, att skapa nya former av sociala relationer och att möjliggöra kollektivt inflytande för att förändra och omforma institutionella strukturer.

– Sociala relationer är alltså grundläggande för att skapa socialt värde, säger Paola Raffaelli, forskare vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Paola Raffaelli. Foto: Johan Persson.

Hon har studerat vilken roll sociala relationer spelar för den här typen av företag när deras värden prövas i en alltmer marknadiserad kontext. Täta och goda relationer mellan organisationsledare, anställda, kunder och andra mottagare är avgörande för att lyckas behålla och prioritera sociala frågor när marknadstrycket ökar.

– De sociala värdena hotas när företagen pressas mot marknaden. Det är viktigt att prioritera medarbetarnas, kundernas och samhällets engagemang för att uppnå och upprätthålla social omvandling.

– Sociala entreprenörer som drivs bort från sina värdegrunder mot ett fokus på monetära belöningar alieneras eftersom ekonomiska motiv står i kontrast till de grundläggande målen för socialt företagande, säger Paola Raffaelli.

Kontakta paola.raffaelli@fek.lu.se

Mer om studien
Artikeln heter The interconnected influences of institutional and social embeddedness on processes of social innovation: A Polanyian perspective och är publicerad i vetenskapstidskriften Entrepreneurship and Regional Development. Studien är genomförd av Paola Raffaelli, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet och Vicky Nowak, Manchester Metropolitan University. Till artikeln.

524

DELA