NY FORSKNING | Samarbete nyckeln för en hållbar tillverkningsindustri

Maria
Gustafsson
DELA
Tillverkningsindustrin måste samverka med varandra för att bli hållbara.
Foto: Canva.

Den digitala revolutionen inom tillverkningsindustrin innebär flera utmaningar. En avhandling vid Luleå tekniska universitet presenterar ett ramverk för industrin att förhålla sig till.

När industriföretag nu går från produktorienterade affärsmodeller till digital tjänstefiering kräver det stora satsningar. Det innebär till exempel omvandling av digitala infrastrukturer, implementering av infrastrukturer och formella styrningsprinciper, samt nära samverkan mellan företag. Samverkan, i så kallade innovationsekosystem, är helt avgörande i omställningen eftersom få företag har alla de tekniska resurser och kunskaper som krävs för att skapa och leverera digitala tjänster.

För att aktörerna inom ekosystemet ska kunna dra nytta av fördelarna med digital tjänstefiering, behöver industrin etablera samarbeten mellan olika aktörer. Detta för att underlätta bildandet, orkestreringen och expansion av ekosystem över tid.

I avhandlingen Ecosystem Orchestration within Digital Servitization: A Path towards Sustainable Industry, framlagd vid Luleå tekniska universitet, presenterar Milad Kolagar ett ramverk för hur den här processen mot en mer hållbar industri kan gå till. Ramverket beskriver tre nyckelaktiviteter för ekosystemorkestrering: 1) digital värdearkitektur, 2) den kontraktuella styrmekanismen och 3) relationell styrning av ekosystemet. Delarna integrerar med varandra och samverkar i hög grad.

Läs också:
NY FORSKNING | Digital innovation kastar om inköpsprocessen
NY FORSKNING | 3 råd till industriföretag i omställning
Tre hinder (och lösningar) för att fånga värdet av ny teknik

307

DELA