NY FORSKNING | 3 råd till industriföretag i omställning

Maria
 Gustafsson
DELA
Mats Pettersson jobbar med teknikutveckling på Ericsson.
Mats Pettersson har jobbat med affärsmodellsinnovation på Ericsson i 20 år. Foto: Juliana Wiklund.

Hur kan etablerade storföretag bäst omvandla sina affärsmodeller för att dra nytta av ny teknik som artificiell intelligens och 5G? Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm ger sina bästa råd.

Affärsmodellen sitter i väggarna och arbetssätten har varit desamma i decennier. Men den snabba tekniska utvecklingen har skakat om grundvalarna inom etablerade storföretag rejält. Mats Pettersson har jobbat med affärsmodellsinnovation på Ericsson i 20 år, och tog klivet in i akademin för att ta reda på hur hans arbetsgivare bör jobba för att fånga värdet av ny teknik.

– Snabbfotade startups kan lätt anpassa sina affärsmodeller för att hänga med i den föränderliga tekniska utvecklingen. Etablerade företag, däremot, har speciella utmaningar eftersom de är trögrörliga och lätt missar att fånga värdet av teknikutvecklingen, säger han, och berättar om de främsta praktiska resultaten i din doktorsavhandling.

Nya team krävs

För att skapa nya affärsmodeller som är i linje med teknikutvecklingen behöver företag omstrukturera interna organisationer och processer, ta in ny kompetens, formulera anpassade avtal och säkerställa skalbarhet.

– Omställningen handlar ofta om att man går från att sälja en produkt till att sälja en tjänst eller ett resultat. I Ericssons fall handlar ett fall om att sälja kapacitet istället för produkter och tjänster.

För att skapa en sådan affärsmodell behöver man bygga en ny organisation och koppla loss den från ordinarie verksamhet. Det är ett oerhört viktigt första steg, enligt Mats Pettersson.

– Omställningen går inte att göra i den ordinarie verksamheten. Det nya teamet ska enbart jobba med detta.

Han menar att den nya organisationen ska vara experter på hur den nya tekniken och affärsmodellen kan samverka på bästa sätt och hur man kan fånga värdet av tjänsten.

– Experterna behöver veta hur företaget kan ta tillvara tekniken och utnyttja den på ett effektivt sätt. Men också hur den nya affärsmodellen ska fånga värdet av tekniken så att företaget får tillbaka något på investeringen.

Liten förståelse för komplexiteten

Att byta affärsmodell genom att – som i Ericssons fall –  börja sälja en tjänst/kapacitet, snarare än en produkt är ett komplext arbete.

– Det är min praktiska erfarenhet och något som också framkommer i min studie. Men tyvärr finns inte alltid den förståelsen i ledningen, vilket kan försvåra omställningen.  

Var det något i din forskning som förvånade dig?

– Ja, hur viktigt det är att inte stirra sig blind på hur ny teknik driver nya affärsmodeller, eller hur nya affärsmodeller kräver ny teknik. Det är snarare en tvåvägskommunikation mellan affärsmodellsinnovation och teknikinnovation när det kommer till snabbväxande teknologier. I och med att teknikutvecklingen går så fort ställer det oerhört höga krav på företagen.

– Man måste jobba kontinuerligt med affärsmodellsinnovation för att hänga med. Det händer jättemycket inom Ericsson, vi jobbar redan med 6G som kommer 2030. Man får gissa sig fram lite men vi måste vara flexibla för att kunna hantera olika affärsmodeller framöver.

Kontakta mats.o.pettersson@ericsson.com

3 praktiska råd om teknisk innovation och affärsmodellsinnovation:

  1. Se till att aktivt balansera integrationen av ny teknik med affärsmodellens evolution: Detta är för att effektivt fånga värde från teknologiska framsteg. Snabb teknikutveckling kräver en kontinuerlig affärsmodellsutveckling.

  2. Skapa ett dedikerat, tvärfunktionellt innovationslag: Sätt ihop ett team med olika kompetenser för att utveckla och genomföra nya affärsmodeller. Detta inkluderar att omstrukturera interna organisationer och processer, utveckla ny kompetens, formulera anpassade avtal och säkerställa skalbarhet.

  3. Integrera FoU i affärsmodellsutvecklingen från start: Se till att forskning och utveckling är en integrerad del av processen för att utveckla affärsmodellen. Det möjliggör en symbios mellan teknisk innovation och en fungerande affärsmodell.

Mer om avhandlingen
Mats Pettersson disputerade nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Charting the Uncharted – How an Industrial Firm Uses Business Model Innovation to Capture Value from Emerging.

Liknande läsning:
Digital innovation kastar om inköpsprocessen
Så nyttjar du misslyckade innovationsprojekt till din fördel
De är nyckelpersonerna när företag och universitet samarbetar

316

DELA