NY FORSKNING | Digital innovation kastar om inköpsprocessen

Maria
Gustafsson
DELA
Kund och leverantör samarbetar och skapar innovationer.
Kund-leverantörsrelationen är en av många radikala förändringar som industrin behöver hantera sedan digitaliseringens framfart. Foto: Unsplash.

Industrins inarbetade arbetsmetoder har utmanats i takt med den digitala utvecklingen. Inte minst har relationen till leverantörer och partners vänts upp och ner.

Tillverkningsföretag integrerar i allt högre grad sina fysiska produkter med digitala tjänster. Och eftersom digital innovation kräver andra utvecklingsmetoder än de som varit standard inom industrin i decennier, har det skapat spänningar inom många företag.

– I traditionell produktutveckling av till exempel gräsklippare, lastbilar, klockor, kylskåp och så vidare, är designen och arkitekturen klar från början och arbetsmetoden är målstyrd och densamma varje gång. Men i en digital miljö jobbar man agilt, på ett mer målsökande vis där slutmålet är okänt och innovation kan uppstå under processens gång, säger Mathias Larsson Carlander, som nyligen disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm.

Han har i sin doktorsavhandling studerat vad som händer inom ett tillverkningsföretag när de två arbetssätten möter varandra.

– Industrin har löst utmaningen genom att anamma ett agilt arbetssätt. På så vis har man fått delarna att gå i takt med varandra, även om olika saker levereras vid olika tidpunkter.

Mathias Larsson Carlander är Affiliated Research Fellow på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. Till vardags jobbar han med mjukvarustrategier och förändringsledning på Scania. Foto: Thomas Strange.

Omvänd inköpsprocess utmanar

I och med det agila arbetssättet har relationen till externa företag förändrats dramatiskt. En traditionell inköpsprocess börjar med att en kund köper en produkt/tjänst av en leverantör och en relation påbörjas. Därefter övergår relationen möjligtvis i ett samarbete som eventuellt slutar med att man börjar innovera tillsammans. Men i det agila arbetssättet, som bygger på hypoteser och snabbt lärande, har en helt ny typ av samarbete drivits fram.

– Motivet med kund-leverantörsrelationen har övergått i att man börjar innovera tillsammans på en gång. Relationen växer sedan fram och inblandade företag förbereder och fördjupar samarbetet mot en potentiell gemensam industrialisering. Denna omkullkastade relationsprocess har förstås varit en stor omställning för industrin.

Gränserna mellan industrier suddas ut

En annan utmaning med den digitala utvecklingen har enligt Mathias Larsson Carlander varit det gränslösa informationsflödet mellan olika industrier. Många produktföretag erbjuder idag digitala tjänster och appar som gör att vi kan kommunicera och få en mängd information om våra produkter från olika källor.

– Du kan slå av och på olika funktioner i produkten, som värmaren i bilen eller värmepumpen. De digitala tjänsterna är ofta kopplade till andra företag och tjänster för att hämta information om till exempel väderförhållanden eller för att möjliggöra betalningar. Så flera olika marknadssegment, eller industrier, skapar ett otroligt nätverk av företag som samverkar på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Många industriföretag utvecklar lösningar med kombinationer av produkter och digitala tjänster idag, men det finns fortfarande stora utmaningar för industrin och för akademin, enligt Mathias Larsson Carlander.

– Man har mycket kvar att lära. Inte minst hur organisationer och olika teknologier påverkar och samverkar, men också hur digital innovation och kombinationen och integrationen av olika typer av teknologier och arbetssätt fungerar, säger Mathias Larsson Carlander.

Kontakta mathias.larsson.carlander@scania.com

Mer om avhandlingen
Mathias Larsson Carlander disputerade nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Driving Digital Innovation in Incumbent Firms: The Integration of Technologies, Practices, and Languages. Sedan 2018 har han varit industridoktorand på Handelshögskolan och en del av Stiftelsen IMIT’s forskarskola med fokus på Management of Digitalization.

Läs också om Marie Bemlers (Scania/HHS) forskning Visionen om självkörande bilar sätter krokben för radikal innovation.

583

DELA