NY FORSKNING | Därför blomstrar turismföretagandet i norr

Maria
Gustafsson
DELA
Norrsken och glasiglos i norra Sverige.
Dorothee Bohn är kulturgeograf och disputerade nyligen vid Umeå universitet. Hon har studerat framväxten av arktisk turism och dess roll för regional utveckling. Foto: Dorothee Bohn.

­Allt fler småföretagare i norra Sverige erbjuder arktiska natur- och kulturupplevelser. Men den kraftiga ökningen av lokala entreprenörer de senaste åren är ingen slump.

Utöver klassisk skidåkning är möjligheterna till äventyr snarast oändlig i Lappland, Västerbotten och Norrbotten. Och det var det välbesökta ishotellet i Jukkasjärvi som satte den arktiska turismen på kartan. Ishotellet blev nyckeln till konceptet och öppnade upp för en rad innovativa idéer på natur- och kulturupplevelser i området.

– Snöskoter- och hundspannsturer, rensafari och norrskensskådning för att nämna några. Och så finns det en hel del samiska företag som erbjuder turister att uppleva den samiska kulturen på nära håll, berättar Dorothee Bohn, Umeå universitet.

Hon har i sin doktorsavhandling i kulturgeografi studerat framväxten av arktisk turism och dess roll för regional utveckling i glesbefolkade områden i norra Sverige och Finland.

Finland satsar på volym – Sverige på lyx

Redan i slutet av 1970-talet satsade finska staten på turismutveckling i finska Lappland, mycket tidigare än norra Sverige gjorde. Fram växte ett flertal småorter som enbart fokuserade på arktisk turism. Idag består den finska marknaden främst av småföretag och några större företagskedjor, där både anställda och besökare till stor del är internationella. I Sverige ser det annorlunda ut.

– Till skillnad från Finland som satsar på volym, fokuserar norra Sverige på mindre och exklusivare arenor. Här består turismen främst av mikroföretagare som har flera jobb anpassade efter säsong. Kanske arrangerar man övernattningar i is- och glasigloor på vintern som entreprenör, men jobbar som anställd i butik på sommaren.

Sociala mediers viktiga roll

Runt 2015 exploderade efterfrågan på arktisk turism, och marknaden har växt stadigt sedan dess.

– Bilder på vackra norrsken i människors Instagram-flöden har definitivt drivit på efterfrågan nationellt såväl som internationellt, säger Dorothee Bohn.

Samtidigt med sociala mediers framfart pågick ett arbete med turismutveckling i norra Sverige.

– Eftersom gruvindustrin är så framträdande där, och man räknar med att många människor kommer att flytta norrut, så ansåg man att turistindustrin var värd att investera i.

Till exempel satsade den offentliga och privata sektorn i Sverige och Finland gemensamt på att etablera Arktis för internationella researrangörer under tidsperioden 2015–2022. Med projektet tog marknaden fart med allt fler norrländska småföretagare som erbjöd naturupplevelser för en internationell marknad.

– Kommuner och regioner i det arktiska området satsar på entreprenörskap på alla nivåer av samhället. Från förskolenivå ändå upp till universitetet finns det kurser i entreprenörskap. Och det offentliga satsar på att nå ut till alla invånare för att inspirera till att starta företag, säger Dorothee Bohn.

Strategiskt arbete har skapat stor trend

Organisationen Swedish Lapland Visitors Board har varit central i utvecklingen. De har erbjudit entreprenörskapsutbildningar, byggt affärsnätverk och gjort stora satsningar på marknadsföring av regionen i Sverige och internationellt. De jobbar också för en hållbar turismutveckling.

– Entreprenörskap är en stark trend idag, människor i regionen inspirerar varandra att starta turistföretag som en sidoverksamhet. Det är verkligen en påtaglig samhällsförändring som sker.

Vilka innovationer inom arktisk turism kan vi vänta oss framöver?

– Lyxturismen börjar ta fart. Att bo bekvämt mitt i naturen, och kanske få uppleva ett norrsken innan läggdags tilltalar nutidsmänniskan, berättar Dorothee Bohn.

Kontakta dorothee.bohn@gmail.com

Dorothee Bohns tips för att främja hållbart entreprenörskap och innovation inom turismsektorn

  • Planera väl för vilken typ av turism som kan passa för platsen. Tilltalar området främst nationella eller internationella turister? Vilka resurser finns som vi kan skapa upplevelser av? Hur ser det ut med transportinfrastrukturen?
  • Ha med lokalbefolkningen på resan. Vilken typ av människor bor på platsen? Är människorna där intresserade av att ha turism?
  • Bygg motståndskraft med en mångsidig affärsstruktur. Kriser kommer och går, så om småföretagare inom turistsektor har möjlighet att försörja sig på flera sätt skapar det ekonomisk och samhällelig motståndskraft.
  • Gör en plan för framtiden. I och med den gröna omställningen i norra Sverige kommer allt fler människor att flytta dit. Hur kan den lokala turismen utnyttja detta inflöde av nya människor?


Mer om avhandlingen Dorothee Bohn disputerade nyligen I kulturgeografi vid Umeå universitet med avhandlingen Arctic geographies in the making: understanding political economy, institutional strategic selectivity, and agency in tourism pathway development.

Läs också:
Små turistföretag gör stor skillnad på landsbygden
Gröna initiativ och kompetensförsörjning är framtiden i turistbranschen
BOKTIPS | Innovationer för hållbar turism
Hallå där! Tim Foster – forskningsledare för ”Growing green”

437

DELA