NY AVHANDLING | Nätverk minskar energikostnader drastiskt

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Ventilation, belysning och uppvärmning är några av de största energitjuvarna i ett mindre industriföretag. Men det finns enkla sätt att effektivisera energianvändningen – och få ner kostnaderna.

Det finns en stor potential för att effektivisera energianvändningen i små och medelstora industriföretag. Trots det är det få företag som satsar på det. De främsta hindren är tidsbrist, prioriteringar och otillgänglig information.

– Det tar tid och resurser att hitta korrekt information om hur man som mindre industriföretag kan jobba med energieffektivisering. Och de som har gjort en energikartläggning genomför endast hälften av de föreslagna åtgärderna. Man prioriterar i första hand produktion, säger Ida Johansson, vid Högskolan i Gävle.

Ida Johansson. Foto: Nathalie Davey.
I Gävleborg har man tagit problemet på allvar. Genom nätverk bestående av energiexperter, koordinatorer och företag – stöttar Högskolan i Gävle och länets kommuner små och medelstora industriföretag i att effektivisera energianvändningen. Ida Johansson har i sin doktorsavhandling studerat vilken nytta nätverken gör, det vill säga hur mycket företagen har effektiviserat energiförbrukningen och vilka åtgärder som de har genomfört efter att ha deltagit i ett nätverksprogram.

Så stöttar nätverken företag

Industriföretagen som deltar i nätverken får hjälp med energimål, policy och handlingsplan. Men också med implementering av åtgärder för att öka energieffektiviseringen. Ventilation, belysning och lokaluppvärmning drar mycket energi, och det är främst åtgärder kring detta som nätverksföretagen har satsat på. Det visar sig ge goda resultat.

– De deltagande företagen genomför dubbelt så stor energieffektivisering jämfört med företag som inte är med, säger Ida Johansson.

De små och medelstora industriföretagen vittnar även om att deltagandet har gjort att de har överkommit flera av de tidigare upplevda hindren. Man prioriterar energiarbetet högre i dag och frisätter tid för det. Dessutom har man fått tillgång till teknisk kunskap och information om energieffektivisering på ett helt annat sätt. Deltagandet har också skapat en ökad medvetenhet och kunskap hos personalen, vilket underlättar arbetet i hög grad.

Till de företag som inte har möjlighet att delta i ett nätverk, har Ida Johansson fyra enkla tips för en effektiv energianvändning:
– Börja med att göra en energikartläggning för att se hur energin är fördelad i företaget. Se över om det finns ekonomiska stöd att söka för ändamålet.
– Gör en plan för effektivisering och sätt upp konkreta och mätbara mål. Hur mycket ska ni minska energiförbrukningen med kommande två år?
– Var noga med att ha energifrågan levande i hela verksamheten. Det är viktigt att någon på företaget är ansvarig och att ledningen ger sitt fulla stöd till satsningen.
– Börja med de lågt hängande frukterna, som att styra belysning och minska trycket i kompressorerna.

Satsningen ger ringar på vattnet

Företagen som har deltagit i nätverk har, utöver minskad energiförbrukning, fått flera positiva bieffekter av satsningen. Till exempel har man sett en ökad livslängd på industriutrustningen, som främst är kopplat till minskade drifttider. Man upplever också att kunskapen på området har ökat i hela företaget, vilket lett till en mer tillförlitlig produktion utan onödiga produktionsstopp. Nya affärskontakter är en annan bieffekt av deltagandet i nätverket. Till och med arbetsmoralen har förbättrats inom flera av företagen, visar avhandlingen.

– Många anställda är stolta över att jobba i ett företag som värnar om miljön, säger Ida Johansson.

Kontakta ida.johansson@hig.se

Mer om avhandlingen
Ida Johansson disputerar med avhandlingen Improved energy efficiency in industrial small and medium-sized enterprises: Regional energy efficiency network policy programs som går att läsa som pdf. Hon disputerar 11 mars klockan 10.15 vid Högskolan i Gävle. Följ disputationen live via Zoom.———

879

DELA