HALLÅ DÄR! Per Davidsson – mottagare av prestigefyllt forskarpris på 100 000 euro

Maria
 Gustafsson
DELA
Per Davidsson har upprepade gånger rankats som en av de tio främsta entreprenörskapsforskarna i världen. Nu uppmärksammas han för sina insatser. Foto: Privat.

Han är internationell toppforskare inom entreprenörskapsfältet och uppmärksammas nu för sin inflytelserika forskning och för sitt nätverksbyggande. Per Davidsson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och vid Australian Centre for Entrepreneurship Research, QUT Business School, är mottagare av det prestigefyllda forskarpriset Global Award for Entrepreneurship Research 2023 med en prissumma på 100 000 euro.

Gratulerar! Vad betyder priset för dig som forskare och för dig personligen?

– Tack ska du ha! Som forskare har jag redan en stark ställning men priset är ytterligare en bekräftelse på värdet jag har bidragit med. Och det förstärker förstås chanserna att få gehör för den forskning jag gör nu och framöver.

– För mig personligen känns det förstås bra att min forskning uppskattas, och jag gillar bekräftelse (skratt). Jag blev väldigt glad över beskedet, Global Award for Entrepreneurship Research är det finaste priset man kan få som entreprenörskapsforskare. Och jag tycker om att mitt nätverksbyggande inom fältet uppmärksammas – det har varit viktigt för att stärka entreprenörskapsforskningen. Jag såg till exempel till att knyta storstjärnorna i branschen till Jönköping university, och Australien var knappast kända för entreprenörskapsforskning innan min tid där. I dag har båda lärosätena en mycket hög nivå på forskningen.

Du har forskat kring tillväxt och lönsamhet i företag och menar att alla företag, även techbolag, bör satsa på vinst före tillväxt för att nå bra resultat på sikt. Är det ditt viktigaste bidrag till entreprenörskapsforskningen?

– Det är viktig forskning, för tillväxt och lönsamhet är viktigt här och nu. Allt för många företag fokuserar på att växa så mycket som möjligt utan att bry sig om lönsamhet – det är något man ”fixar sen”. Den logiken drivs på av några få framgångssagor, men för de allra flesta är det totalt orealistiskt att nå en sådan nivå, de befinner sig inte på den typen av marknader. Marknaden för elsparkcyklar till exempel är extremt konkurrensutsatt och det är svårt att få vettiga marginaler. Ändå pumpas det in stora pengar och det ska växas fort. Det innebär att man måste köpa resurser och kunder till överpris – vilket inte är hållbart. De allra, allra flesta bör satsa på vinst före tillväxt för att nå ett bra resultat på sikt.

– Forskningen vi genomför nu är också viktig. Vi studerar på vilket sätt olika typer av omvärldsförändringar – så som pandemier, ändrade lagar, sociokulturella trender, finanskriser eller demografisk utveckling – är gynnsamma för entreprenöriella responser. Alla förändringar är bra för några företag. Airbnb hade hjälp av globala finanskrisen 2008. Efterfrågan på alternativa billigare boenden för turister ökade, men även tillgången ökade då många såg en möjlighet att tjäna extra pengar på att hyra ut ett rum eller hela sitt boende.

– Med vår forskning kommer vi så småningom att kunna bli bättre på att avgöra vilka verksamheter som kan gynnas av vilka omvärldsförändringar, och hur. Via bland annat en webbplats kommer forskare, lärare, politiska beslutsfattare, och så småningom företagare att få en detaljerad bild över på vilket sätt en yttre förändring kan vara en möjlighet och för vilka företag. Det tycker jag är ett viktigt bidrag till entreprenörskapsforskningen.

Vilket är det viktigaste området för fältet i stort att forska om?

– Det är just det här vi gör nu kring yttre omständigheter och entreprenöriella responser (skratt). Vi har tidigare inte haft en sammanhållen kunskap kring hur man kan utnyttja omvärldsförändringar för entreprenöriell framgång. Men det är klart att det finns mängder med annan viktig forskning. Jag har till exempel en kollega som forskar om entreprenörer med fysiska handikapp och hur entreprenörskap kan vara ett sätt att få ett fullvärdigt liv. Även entreprenör-skapsforskning som berör mental hälsa och välmående är förstås också oerhört viktig.

Kontakta per.davidsson@ju.se

Läs debattartikel med Per Davidsson

Mer om priset

Global Award for Entrepreneurship Research har en prissumma på 100 000 euro. Det delas ut av Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning (IFN). Finansiär är Vinnova.
Läs mer om priset på e-award.org.

688

DELA