NY FORSKNING | Små och medelstora företag med FoU-stöd inte bättre än andra – ”Det förvånar mig”

Maria
 Gustafsson
DELA
Josefin Videnord, Uppsala universitet, har i sin forskning granskat effekten av statliga FoU-stöd. Foto: Unsplash/Uppsala universitet.

De statliga stöden för forskning och utveckling, FoU, verkar i snitt inte påverka ett mindre företags prestation. Men de som faktiskt presterar bättre än andra, tack vare stödet, har en sak gemensamt.

Företag kan ansöka om offentliga FoU-stöd för att satsa på forskning och utveckling. Syftet med bidragen brukar vara att fler företag ska växa. Josefin Videnord, Uppsala universitet, har i sin doktorsavhandling studerat effekten av stöden som går till små och medelstora innovativa företag i en mängd branscher.

– Jag har tittat på produktivitet, omsättning och antal anställda. I snitt talar inget för att det går bättre för företag som fått Vinnovas FoU-stöd. Det förvånade mig verkligen, säger hon.

Regionens humankapital viktigt

Men de företag i studien som sticker ut, där stöden faktiskt haft en effekt på tillväxten, har något gemensamt.

– De finns i regioner med stor tillgång på högutbildad arbetskraft. Att ha tillgång till rätt kompetens verkar vara en nyckelfaktor för att bidragen ska göra nytta.

Betyder det att statliga FoU-stöd endast bör gå till små och medelstora företag i regioner med högt humankapital?

– Om syftet med stöden är att de ska ge effekt i form av tillväxt hos företagen, så ja, då kanske stöden ska fokuseras till de företag som har högst sannolikhet att faktiskt växa. Men om syftet också är att sprida stöden över landet, eller något annat, så behöver det inte vara så att bara företag i regioner med mest gynnsamma förutsättningarna för tillväxt och innovationer får stöden.

Utvärdering av stöden A och O

Josefin Videnord menar att det är viktigt att löpande utvärdera FoU-stöden – om de är rätt utformade, om syftet var rätt och om effekten blev det väntade.

– Utvärdering är viktigt för alla parter. Det är skattemedel som spenderas och det vill samhället förstås ha utväxling på.

– Och företag vill veta om bidragen ger utdelning. Det tar trots allt mycket tid och resurser att göra FoU-ansökningar.

”Tänk igenom lokalisering”

Resultaten i avhandlingen pekar på att FoU-intensiva företag bör fundera på i vilken region de etablerar sig.

– Det kan vara bra att placera sig i en region där det finns högutbildad och specialiserad arbetskraft. Ofta är det i regioner med närhet till universitet och högskolor, säger Josefin Videnord.

Kontakta josefin.videnord@nek.uu.se

Mer om avhandlingen
Josefin Videnord disputerar 29 september vid Uppsala universitet med avhandlingen Trade, Innovation and Gender. Utöver forskningen om FoU-stöd, innehåller doktorsavhandlingen studier om internationell handel kopplat till innovation och jämställdhet. Till avhandlingen.

50

DELA