NY FORSKNING | De är nyckelpersonerna när företag och universitet samarbetar

Maria
 Gustafsson
DELA
I industrisamarbete mellan universitet och företag finns det tre nyckelroller.
Foto: Unsplash.

Hur används kunskap från samverkansprojekt för att skapa innovationer? Och vilka är personerna som driver arbetet framåt? Forskare har hittat tre typer av roller.

Det har tidigare varit oklart hur forskningsresultat från samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv överförs till företaget. Daniel Hemberg, Handelshögskolan i Göteborg, har tittat närmare på det i sin doktorsavhandling genom att följa ett mångårigt samarbete mellan Volvo Car Corporation och Chalmers tekniska högskola.

– Jag har identifierat tre typer av roller som jag kallar för översättaren, tolkaren och assimileraren. De är huvudpersoner i arbetet med att nyttiggöra forskning inom företaget.

Översättaren matchar företag och universitet

Den första rollen, översättaren, har gedigen kunskap om vilka problem företaget brottas med. Det kan handla om alltifrån kunder som efterfrågar en ny upplevelse, till att företaget vill minska sina utsläpp men att regleringar komplicerar processen.

– Översättaren har detaljerad förståelse kring företagets utmaningar och besitter samtidigt många kontakter inom akademin. På så vis kan personen matcha företaget med rätt universitet och forskarteam. Det här är en mycket viktig roll för att få i gång industrisamarbeten.

Porträttbild på forskaren Daniel Hemberg.
Daniel Hemberg. Foto: Kajsa Folmeus Strandberg.

Tolkaren tar idéerna med sig hem

När matchningen väl är på plats och samarbetet etablerats, behövs en eller flera personer från företaget som representerar företaget på alla möten med universitetet. Den här lite mer formella rollen kallar Daniel Hemberg för tolkaren. Personen har mer specifik kunskap om företagets problem. I dialog med forskarna från universitetet tolkar hen vad forskarnas resultat och kunskaper betyder för de problem som företaget har och tar med sig idéerna hem.

– Tolkaren kan till exempel vara någon som är expert på processen i en förbränningsmotor, och som vill förstå hur eldsflamman utvecklas inne i cylindern. Det visar sig att en av universitetets forskare har försökt beskriva flammans utveckling matematiskt, och tolkaren får då en aha-upplevelse och inspiration till att angripa problemet på ett nytt sätt, berättar Daniel Hemberg.

Assimileraren testar idéerna

Tolkaren tar hem idén till företaget och överlåter den till den tredje rollen, assimileraren, som testar idén i praktiken.

– Tolkaren och assimileraren kan vara samma person, hen tar emot idén och assimilerar kunskapen från samarbetet inom ramen för de företagsunika förutsättningarna.

Kunskapen används på olika sätt

Daniel Hemberg har i sin forskning sett att kunskapen, alltså forskningsresultaten, från industrisamarbeten används på tre olika sätt – direkt, indirekt eller negativt. Med direkt kunskap menas att ”forskningen kom fram till det här, så då gör vi så”. Indirekt kunskap betyder i stället att kunskapen kommer till nytta längre fram i tiden.

– Kanske är det en doktorand inom samarbetet som senare anställs av företaget och använder sina kunskaper till att lösa fler problem relaterade till ursprungsproblemet.

Att kunskap används på ett negativt sätt innebär i det här sammanhanget att forskarna vet att en viss idé på lösning inte fungerar, och avråder företaget att gå den vägen.

– Den negativa kunskapen löser inte ett problem men hindrar företag från att göra felsteg. Kännedomen om att forskningsresultat används på flera olika sätt är viktigt för företag att ta med sig in i industrisamarbeten, säger Daniel Hemberg.

Kontakta daniel.hemberg@gmail.com

534

DELA