NY FORSKNING | Så nyttjar du misslyckade innovationsprojekt till din fördel – forskare tipsar

Maria
 Gustafsson
DELA
Entreprenör återanvänder resurser från tidigare innovationsprojekt.
Framsidan av misslyckade innovationsprojekt är att det finns en hel del resurser att återanvända i nästkommande satsning. Foto: Canva.

Nätverk, kompetenser och inarbetade rutiner är exempel på resurser som går att återanvända från misslyckade projekt. Forskare kan nu förklara hur, och ger sina bästa tips till entreprenörer som vill satsa på nya innovationer.

Att hänge sig åt innovationsprojekt handlar per definition om att misslyckas i och med den inneboende tekniska och kommersiella osäkerheten. Och stigmatiseringen kring misslyckande är stor i de flesta kulturer.

– Det avskräcker från risktagande och nytänkande, vilket leder till sämre innovationsförmåga i stort. Så jag var intresserad av att undersöka om det finns några resurser från misslyckade innovationssatsningar, utöver allmänna lärdomar, som kan återanvändas i nya projekt, säger Peter Popovics, Handelshögskolan i Stockholm.

Värdefulla tillgångar

Han har i sin doktorsavhandling fokuserat på fördelarna med misslyckade innovationer och har till sin förvåning hittat flera resurser som går att återanvända.

– Teknisk kompetens, professionella nätverk, kunder, tidigare anställda, befintliga produkt- och tjänsteerbjudanden samt immateriella rättigheter är några av de resurser som går att använda igen.

Peter Popovics. Foto: Handelshögskolan i Stockholm.

Återanvänds på två sätt

Resurserna kan återanvändas på två olika sätt. Det ena innebär att resurser återanvänds utan att dess roll, funktion eller form ändras. Mänskliga resurser såsom kompetens och anställda är exempel på det, men också sociala resurser som professionella nätverk och rykte. Det andra sättet att återanvända resurser på handlar om att nyttja organisatoriska resurser – till exempel befintlig kunskap och kompetens – som katalysatorer för att utveckla nya affärsmodeller, strategier, produktutbud eller strategiska partnerskap.

– Att använda redan beprövade resurser innebär mindre kostnader och kortare tid till marknaden.

Snabb omstart det bästa

De mänskliga och organisatoriska resurserna är de som återanvänds mest, enligt Popovics forskning. Och resurser från nyligen misslyckade innovationssatsningar har visat sig återanvändas i högre utsträckning än resurser från nyligen lyckade innovationssatsningar.

– Men för att resurserna ska ha en positiv effekt på det nya företaget gäller det att projektet startas snabbt efter det misslyckade. Värdet av återanvändbara resurser tenderar att försämras med tiden.

– Ett annat spännande resultat som förvånat mig är att resurserna inte bara är viktiga byggstenar, utan också ofta den utlösande faktorn för att starta ett nytt innovationsprojekt, säger Peter Popovics.

Kontakta peter.popovics@hhs.se

Tre tips till entreprenörer som misslyckats med ett företag och vill starta ett nytt:

  • Förutom att göra en utvärdering av den misslyckade innovationssatsningen i syfte att lära sig något, bör entreprenörer ställa sig frågorna Vilka resurser har vi skapat och använt under projektet? Vilka går att återanvända?
  • Tänk på att vissa resurser går att återanvända i sin ursprungliga form, medan andra funkar mer för att utveckla nya resurser. Kartlägg vad som gäller för de olika resurserna.
  • Starta den nya satsningen relativt snart efter den förra. Lägg särskild vikt vid att identifiera mänskliga, organisatoriska och sociala resurser – de skapar fler fördelar än andra.

Mer om avhandlingen
Peter Popovics disputerade nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Turning innovation failures into strategic assets: Exploring how novel innovation can leverage prior failure through resource reuse.

353

DELA