Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Begreppet innovation har varit ett ”buzzword” länge. Det löser stora problem, genererar makalösa värden, jobb, vinster och utveckling – ja, innovation tycks vara lösningen på all världens problem. Men vad är innovation? Det frågar sig redaktörerna till boken Debating Innovation – Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept. De menar att när ett begrepp definieras […]

RUT-avdraget och marknadiseringen av svenska skolan och vården är tre reformer som från visst politiskt håll ansågs öka jämlikheten i och med att fler kvinnor skulle få chans att driva företag. Men förhoppningarna förverkligades bara delvis. – Fler kvinnor startade förvisso företag, men företagen med de största marknadsandelarna ägs av män. De allra flesta företagen […]

Vad skiljer sig en bra idé från en dålig idé? Det kan var svårt att urskilja i en värld full av kreativa människor och tankar. Men enligt professorn och författaren Robin Landa kommer de flesta människor ofta med trötta idéer. Med boken The new art of ideas – unlock your creative potential vill hon rusta […]

Vill du byta jobb? Starta företag? Eller återuppfinna dig själv efter en större livsförändring? Då står du förmodligen inför en stor portion osäkerhet. Kanske skapar det stress, rädsla och misstänksamhet. Men osäkerhet behövs för att förändring och innovation ska ske, menar innovations-professorn Nathan Furr och entreprenören Susannah Harmon Furr. De har intervjuat kända ledare, innovatörer, […]

Kvinnor presterar sämre än män – eller? I forskningsantologin Research Handbook of Women´s Entrepreneurship and Value Creation möter vi ett gäng internationella forskare som är trötta på att prestation och värdeskapande inom entreprenörskap ofta begränsas till ekonomiska resultat. Bilden är betydligt bredare än så menar de. Studierna som presenteras i boken visar att företagarkvinnor inte […]

En viss grupp av entreprenörskapsforskare arbetar nära företagare för att förstå entreprenörskap och innovation som fenomen. De kallas för EaP-forskare (Entrepreneurship as Practice) och tänker på entreprenörskap som något pågående och mycket praktiskt. De fjärmar sig från tanken om att entreprenörskap är något högst individuellt. I stället ser man att sociala, kulturella och materiella sammanhang […]

När man jobbar med verkliga (ibland fiktiva) fall, eller case, i sin entreprenörskapsutbildning får studenterna tänka och agera som en entreprenör. Det är ett aktivt lärande där pedagoger ställer öppna frågor för att stimulera studenternas självreflektion och kreativa tänkande. Studenterna behöver läsa på ordentligt och förbereda sig inför casen och vara aktiva under lärandeprocessen. Diskussionerna […]

Innovationer som skapar värde främst genom ökad tillväxt påskyndar klimatförändringarna. Redaktörerna för antologin Handbook of Innovation for Sustainable Tourism påpekar att detta ohållbara värde fortfarande dominerar i turistbranschen. Vad går då att göra åt det? De 38 internationella forskare som bidrar med sin expertis i boken är rungande överens om att förändring måste ske på […]

Hur utvecklar jag en produkt- eller tjänsteidé? Hur förstår jag kundens behov och hur matchar jag dem med övertygande design? Och hur skapar jag en första prototyp? I boken Innovation for Entrepreneurs lär sig studenter och entreprenörer hur en produkt eller tjänst utformas från grunden. Den innehåller också kunskaper i hur man avgränsar en marknad […]

Sverige var tidigt ute med att uppmärksamma ojämställdheten inom teknikdriven innovation. I över tio år har vi i investerat i forskning och insatser kring inkludering och jämställdhet på området. Men i boken Gender Inequalities in Tech-driven Research and Innovation undersöks varför kvinnor i Norden, trots storskaliga satsningar, fortfarande är i minoritet i techvärlden. Flera kvinnliga […]

Hur ser innovationspolitiken ut i den värld vi lever i i dag med ett ostadigt ekonomiskt klimat, politisk turbulens och klimatkris? Och hur bör den utformas för att de stora samhällsutmaningarna inte ska leda till konflikt och splittring? I den tvärvetenskapliga forskningsantologin Smart Policies for Societies in Transition reder ett gäng svenska och internationella forskare […]

Covidpandemi, krig, kriminalitet, klimatkris, långtidsarbetslöshet. Det är exempel på samhällsutmaningar som kräver nya lösningar när de befintliga inte räcker till. Och det finns en uppsjö av olika samhällsaktörer som erbjuder nya idéer på sociala utmaningar. Men hur hållbara är de över tid? Boken Social innovation för hållbar utveckling ger en översikt över aktuell svensk forskning […]

Arkiv