NY FORSKNING | Småföretagare kan mer om redovisning än de tror

Maria
Gustafsson
DELA
Många småföretagare sysslar med redovisning utan att veta om det. Foto: Canva.

Många småföretagare lämnar bort sin redovisning till konsulter eftersom de inte tror de besitter kunskapen själva. Men det har de delvis fått om bakfoten, menar Fredrika Askenmalm, Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Grattis till disputationen! Du har undersökt hur mycket små lantbruksföretagare kan om redovisning, och dina resultat är generaliserbara till att gälla småföretag i stort. Varför är det viktig forskning?

– Jag är själv skogsägare och träffar på många mindre företagare på landsbygden. Alla jag har pratat med genom åren har sagt att de tycker att redovisning är krångligt, byråkratiskt och något de inte förstår sig på. Därför tar de hjälp av redovisningskonsulter som utför arbetet åt dem. Det spar förstås tid, men är också mycket kostsamt.

– Det är viktigt att ha insyn och full kontroll på sin ekonomi, och därför nödvändigt att se över hur mycket småföretagare kan om redovisning. Utifrån det kan vi förstå vilka insatser som behöver göras från samhällets sida för att öka kunskapen.

Fredrika Askenmalm. Foto: Privat.

Vad säger dina resultat?

– Att småföretagare förstår mycket mer av redovisning än de tror. När jag har pratat med lantbrukare i studien beskriver de ingående hur de gör kalkyler och räknar på en massa saker som är redovisning, men som de själva inte ser som det.

– Vi kan se att småföretagare använder sig av sina redovisningsberäkningar i praktiken. Till exempel tittar lantbruksföretagare, som ingår i min forskning, på om de ska köpa eller leasa maskiner, om de ska odla foder själva eller köpa in det. Dessutom är de noga med sina likviditetsberäkningar, vilket är en viktig del av redovisningskunskap.

Vilka är dina bästa tips till småföretagare som vill ha mer kontroll över sin redovisning?

– De ska veta att redovisning inte nödvändigtvis är krångligt. Och att de bör använda redovisningen på det sätt som passar verksamheten. Dessutom bör småföretagare sköta, åtminstone delar, av redovisningen själv. Det är lönsamt och bra för verksamheten, säger Fredrika Askenmalm.

Kontakta fredrika.askenmalm@ju.se

Mer om avhandlingen
Fredrika Askenmalm disputerade nyligen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping med avhandlingen Hur mjölk i tanken blir kronor på banken: Bondförnuftets rationalitet.

33

DELA