TÅGKAOSET | Nytt ramverk ska få innovationer ut på rälsen

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Spruckna spår, dörrar som inte kan stängas, is i växlarna… Underhållet av svensk järnväg är kraftigt eftersatt och en av anledningarna till tågkaoset. Men en ny metod från Luleå tekniska universitet kan få digitala innovationer att vända läget.

Var tredje svensk ser fram emot att åka och fira jul med nära och kära på annan ort. De flesta åker tåg. Men alla kommer inte att komma fram enligt tidtabell. Och enligt experterna är orsakerna många och komplexa. Ett eftersatt underhåll är en av huvudanledningarna till de senaste årens tågkaos.

– Det finns en underhållsskuld som man skjuter framför sig. Skulden växer lite för varje år och det är svårt att hinna i kapp. Man måste jobba mer med förebyggande underhåll, och det kan digitaliseringen hjälpa till med, säger Veronica Jägare, Luleå tekniska universitet, som i sin doktorsavhandling har tittat på utmaningar med att implementera innovationer i järnvägsbranschen.

Tekniken finns – men svår att implementera

Med digitalisering kan man planera underhåll på ett bra sätt, och på så vis ligga ett steg före. Till exempel kan sensorer sättas på loken och appar ger information om skador på rälsen eller annat som behöver underhållas inom en viss tidsram.

– I god tid får man indikationer på att något behöver åtgärdas, så att man lätt kan lägga in det i underhållsplaneringen.

Veronica Jägare har doktorerat parallellt med sin roll som verksamhetsledare vid Järnvägstekniskt centrum, Luleå tekniska universitet. Foto: Justin Jägare.

Men ny teknik påverkar inte bara de tekniska systemen, som spåret eller tågen. Den påverkar också regelverk, affärsmodeller och alla privata och offentliga aktörer inom järnväg. Alla med olika mål. Där ingår bland annat Trafikverket, tågoperatörer, underhålls-entreprenörer, systemintegratörer och företag som levererar underhållssystem till järnvägen. Alla har kontrakt sinsemellan.

– Tekniken är det minsta problemet, den finns redan. En digitalisering av underhållet innebär ett helt nytt sätt att arbeta på. Det är en rejäl apparat med så många inblandade. För att lyckas implementera ny teknik måste alla aktörer ha en gemensam vision, komma överens och dela data med varandra.

Veronica Jägare har tagit fram ett ramverk för att aktörerna ska kunna jobba strukturerat tillsammans.

– De digitala innovationerna är mer en tjänst eller process än en produkt. Alltså en helhetslösning för att lösa ett problem. Ramverket hjälper till att skapa en gemensam färdplan för en mission som att till exempel införa tillståndsbaserat underhåll med hjälp av digitalisering. Färdplanen gör det lättare att lyckas.

Stor mängd data ställer till det

Ramverket styr upp allt i processen kring implementering av innovationer. Allt ifrån hur samverkan kan se ut till regelverk kring vad man får göra med den data som samlas in.

– Det är sällan datastyrning skrivs in i avtal. I en avreglerad bransch med en brokig skara aktörer med olika mål är det utmanande att reglera vad som får göras och inte med någon annans data.

– Kommer information om en begynnande spårspricka sju mil norr om Gällivare så behöver man ha koll på vad man får göra med informationen. Data måste vara tillgänglig för den aktör som behöver den, och det måste regleras i avtal. Ramverket hjälper till med strategier och riktlinjer för hur man ska tänka kring det.

Innovationer måste vara lönsamma

Tekniken för att digitalisera underhållet för järnväg finns till stora delar. Men enligt Veronica Jägare är utmaningen att hitta affärsmodeller som gör att det lönar sig för företag att skapa innovationer för järnvägsbranschen. Upphandlingar, regelverk och implementeringsprocesser måste också uppdateras för att underhållet ska bli digitaliserat.

– Många initiativ pågår där man testar nya lösningar. Efter positivt utfall kan man ta beslut om att implementera. Detta kräver en strategi där flera organisationer i branschen behöver involveras. Med hjälp av ramverket kan man skapa en sådan strategi.

Vad har du att säga till alla tågresenärer i jul som har tappat hoppet om att tågresandet någonsin kommer att vara en smärtfri och prisvärd reseupplevelse?

– Det kommer att bli bättre. Utvecklingen kommer att gå snabbare bara man hittar lösningar för att implementera tekniken som redan finns.

Kontakta veronica.jagare@ltu.se

Mer om avhandlingen
Veronica Jägare disputerar 15 december vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen A Challenge-driven Framework for Innovations in Railways. Den går att läsa som PDF. Forskningsprojektet är finansierat av Trafikverket.

714

DELA