E-sport ämne för vinnande uppsats

Helene
Thorgrimsson
DELA
-

Entreprenörskap i e-sportbranschen, innovativa processer inom offentlig sektor och innovationsutmaningar i tjänsteproducerande verksamhet. Vinnaruppsatserna i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt 2019–2020 är skrivna vid Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Vinnare, och mottagare av ett resestipendium på 40 000 kronor, är Niklas Koch och Sören Pongratz. De har skrivit uppsatsen User entrepreneurship in the esports industry – An exploratory case study of the game series “Super Smash Brosfnutt. Uppsatsen skrevs vid Högskolan i Jönköping och vill ge en fördjupad förståelse för hur användarnas entreprenörskap tas till vara i e-sportbranschen.

– E-sportindustrin är otroligt kundorienterad. Det är en av få branscher som växer på grund av coronapandemin och bidrar till ökad innovation, sa Niklas Koch.

Andra pris gick till Mathilda Larsson och Ebba Persson, Göteborgs universitet, för uppsatsen How to adopt the adaptive? A qualitative case-study examining how adaptive governance can support digital innovation in the public healthcare sector. De erhåller ett stipendium på 30 000 kronor för uppsatsen som fokuserar på innovativa processer i organisationer inom den offentliga sektorn.

Tredjepriset och ett resestipendium om 20 000 kronor togs hem av Alice Carlson och Jonas Fehling, Lunds universitet. Deras uppsats How intrapreneurs build social capital to overcome barriers for radical innovation belyser utmaningar för innovationer i tjänsteproducerande verksamhet.

Prisutdelarna Magnus Aronsson, vd ESBRI, och Göran Marklund, ställföreträdande gd Vinnova, konstaterade att det har varit hård konkurrens i årets tävling. 111 uppsatser från 20 svenska universitet och högskolor skickades in till tävlingen.

Juryn tilldelade även fem uppsatser hedersomnämnanden. De är skrivna av Martin Rosenvinge och Ludvig Tempelman, KTH, Matilda Lidén och Leila Mohammed, Luleå tekniska universitet, Alexander Ivarsson och Emma Rittgård, Göteborgs universitet, Agnes Sandsjö och Emelie Wiklund, Umeå universitet samt Johanna Dahlqvist och Olivia Pivén, Göteborgs universitet.

Om tävlingen

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling som arrangeras av ESBRI och Vinnova. Syftet med tävlingen är att uppmuntra studenter på kandidat- och masternivå vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Läs sammanfattningar av de vinnande uppsatserna:
Kort sammanfattning
Lång sammanfattning

Här kan du se prisutdelningen———–

2081

DELA