Svårt med innovationer i Sri Lanka – Sverige visar vägen

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/MarvinMeyer.

Samverkan mellan universitet och näringsliv är viktigt för ett lands innovativa förmåga. Men i Sri Lanka finns det hinder för sådan samverkan. Ny avhandling visar att landet kan lära av Sverige.

I Sri Lanka sker samverkan mellan universitet och företag främst genom personliga relationer. De är kortsiktiga och sker oftast ad hoc. Ett mer strukturerat systematiskt innovationsarbete efterfrågas från båda håll, men det finns hinder för en sådan utveckling. Chaminda Wijesinghe, Stockholms universitet, har i sin avhandling studerat innovation inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Han menar att ett IKT-system skulle kunna användas för att minska utmaningen med geografisk närhet och ineffektivt samarbete och kommunikation.

Chaminda Wijesinghe har också studerat hur Sverige jobbar med att utveckla IKT-innovationer. Han har bland annat intervjuat innovationsmyndigheten Vinnova, representanter från olika universitet och ett antal nystartade företag. Resultaten visar att det finns fem områden som har varit centrala för att stimulera IKT-innovationer i Sverige, och som Sri Lanka kan lära av. De är:

– Utbildning och tankesätt
– Risktagande miljö
– Omfamnande av misslyckanden
– Digitalisering
– Samarbete

Universitetsstudenter i Sri Lanka ses som en viktig målgrupp för att främja IKT-innovationer i landet. Studenterna behöver bland annat utveckla ett mer innovativt tänkande och IT-systemen vara med användarvänliga. Universiteten behöver också stöd från politiskt håll för att främja innovationsverksamheten vid universitetet.

Kontakta bandara@dsv.su.se

Mer om avhandlingen
Chaminda Wijesinghe disputerade nyligen vid Stockholms universitet med avhandlingen How knowledge diffusion in University-Industry Collaboration can foster ICT innovations in Sri Lanka. Den kan laddas ner som PDF.———–

425

DELA