HALLÅ DÄR! Officer José Adalberto Franca – doktorand vid Linköpings universitet

Maria
 Gustafsson
DELA
José Adalberto Franca kommer att sakna möjligheten att fika på arbetstid, de vänliga svenskarna och det vackra vinterlandskapet. Foto: Unsplash/Privat.

Brasilianske officeren José Adalberto lägger fram sin doktorsavhandling om innovationsprocesser för komplexa system vid Linköpings universitet. Universitetet samarbetar med Brasiliens försvarsmakt för att utveckla avancerad teknik till försvarsprodukter.

Grattis till disputationen! Vad har du studerat?

– Tack! När komplexa produkter och system som flygplan, rymdraketer, satelliter eller telenät utvecklas skapas flera banbrytande innovationer. Men innovationshanteringen skiljer sig avsevärt från den för massprodukter som bilar, mobiltelefoner eller bärbara datorer till exempel.

– Det är inte möjligt för ett enskilt företag att hantera utvecklingen av all teknik och alla komponenter som behövs för komplexa produkter och system. Teknik-utvecklingen måste därför samordnas i ett brett nätverk av olika aktörer; till exempel universitet, små och medelstora företag, systemintegratörer, finansiärer med flera.

– Att samordna aktörerna är en stor utmaning eftersom de ofta har olika mål med projektet. Därför har jag valt att studera samordningen av teknikutvecklingen som sker längs innovationsprocessen, med fokus på nätverk och projekt.

Vilka är de viktigaste konkreta resultaten?

– Aktörerna har skilda roller i projektets olika faser och kan dra nytta av nätverket och förbättra sin ställning på lång sikt om de anpassar sina mål. Den processen kallar jag för ”Network Alignment” som är en samtidig process av nätverkssamordning och kapacitetsuppbyggnad.

– Ledande företag kan gynna hela nätverket om de använder sitt inflytande. Till exempel för att följa en affärsvision genom att skapa en gemensam forskningsagenda och nå konsensus om prioriteringen av teknik och demonstratorer. Universiteten å sin sida måste anpassa sig till eller bidra till att genomföra en gemensam forskningsagenda.

– Och finansieringsorganen måste, även om de inte deltar i skapandet och uppdateringen av forsknings- och innovationsagendor, stimulera och stödja detta om de vill göra finansieringen effektivare.

Hur då menar du?

– På grund av att finansiering av en aktör som ingår i ett anpassat nätverk genererar större sociala fördelar än finansiering av en enskild aktör.

Varför är din forskning viktig?

– I dag kan vi med våra smartphones söka efter en närliggande restaurang eller adress tack vare NAVSTAR GPS. Det är en mycket komplex teknik som bygger på 24 stycken satellitkonstallationer som har utvecklats av det amerikanska försvarsdepartementet för global navigering av sina militära tillgångar.

– Men samordning av komplex teknikutveckling är en stor utmaning eftersom det handlar om att integrera arbetet hos många olika aktörer med olika mål under hela livscykeln för samverkanssystemet. Jag ger en integrativ syn på denna långsiktiga samordning, och ger rekommendationer till vissa nyckelaktörer i nätverket.

På vilket sätt kommer det brasilianska och det svenska försvaret ha nytta av din forskning?

– Som kunder i ett nätverk av försvarsföretag har de väpnade styrkorna ett stort inflytande när det gäller att styra en forskningsagenda. De är en kunnig kund som ställer krav på de produkter de behöver.

– Genom att veta hur ett komplext nätverk kan samordnas kan dessa kunder därför lära sig hur de ska använda rätt verktyg för att i hög grad påverka riktningen på den tekniska utvecklingen, förbättra sina produkter med den senaste tekniken och förbli konkurrenskraftiga.

Vad kommer du att sakna mest med Sverige?

– Mest av allt kommer jag sakna möjligheten att fika på arbetstid, de vänliga och lugna svenskarna och förstås det vackra vinterlandskapet.

Kontakta betoordie@gmail.com

Mer om avhandlingen

José Adalberto Franca disputerar vid Linköpings universitet 16 februari 2023. Avhandlingens titel är Innovation in Complex Products and Systems (CoPS): The Coordination of Technology Development within Networks and Projects och går att läsa som PDF.

534

DELA