Storföretagen dominerar inom gröna innovationer – ”Det förvånade mig verkligen”

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Att större företag har mer muskler till forskning än de mindre är inget nytt. Men andelen gröna patent som innehas av de största företagen har fram tills nu varit okänt.

– I början av 2000-talet tog patenten inom grön teknologi fart på riktigt. De var förstås relaterade till klimatförändringarna, så det är en spännande period att studera, säger Polina Karpaty, Sveriges Lantbruksuniversitet och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Polina Karpaty. Foto: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hon har i sin doktorsavhandling bland annat studerat vilken typ av företag som ansökte om patent relaterade till miljömässigt hållbara innovationer, så kallade ”gröna patent”, mellan åren 1997 och 2017 i Sverige.

Oväntade resultat

Polina Karpatys forskning visar att det är en liten andel storföretag som står för 65 procent av den här typen av patent.

– Vi visste tidigare att de större företagen har helt andra möjligheter till forskning än vad de mindre har. Men att en mindre skara storföretag skulle stå för nästan 7 av 10 av alla gröna patent förvånade mig verkligen, säger hon.

Man har fått känslan av att gröna startups står för många innovationer inom grön teknologi, men din forskning slår hål på den bilden. Hur kommer det sig att storföretagen står för en så stor andel av de gröna patenten?

– Tillsammans med mina medförfattare utvecklar vi en teoretisk modell där vi antar att alla företag betalar en koldioxidskatt. Skatten betalas från vinsten, vilket ger incitament att i stället investera vinsten i grön innovation för att minska företagets utsläpp och därmed även skatten. De stora företagen förlorar i jämförelse betydligt mer än de mindre om de väljer att inte investera i grön teknologi, säger Polina Karpaty.

Krävs mer fokus på småföretagen

Hon anser att politiken bör rikta in sig mer på småföretagen, ge dem fler anledningar till att satsa ännu mer på grön teknologi och innovation.

– I dag är det framför allt storföretagen som gynnas att satsa på gröna patent. Om vi vill att det görs fler innovationer inom klimatsmart teknologi, för att till exempel uppnå klimatmål med koldioxidutsläpp, behöver småföretagen vara med och investera i gröna patent. Så policymakare behöver fundera på vad det är som gör att småföretagen inte har samma incitament som storföretagen att investera i det, säger Polina Karpaty.

Kontakta polina.karpaty@slu.se

Mer om avhandlingen
Polina Karpaty disputerade nyligen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, med avhandlingen Pollution, green innovation, and firms. Utöver studien om företagstyper och gröna patent har hon även studerat minskningen av utsläpp från tillverkningssektorn i Sverige samt hur import av utrustning för förnybar energi från Kina påverkar innovationen i EU. Till avhandlingen.

466

DELA