BOKTIPS |Så olika kan vi förstå den sociala delen av entreprenörskap

Maria
Gustafsson
DELA
Foton: Unsplash/Edward Elgar.

Begreppet social kan vi vända och vrida på och tolka utifrån flera olika perspektiv. Ny bok diskuterar det sociala inom entreprenörskap och innovation.

Vissa skulle säga att socialt entreprenörskap är motsatsen till affärsinriktat entreprenörskap. Andra ser inget motsatsförhållande alls. Och så finns det de som hävdar att entreprenörskap är socialt till sin natur. Skribenterna i boken Rethinking the Social in Innovation and Entrepreneurship vänder och vrider på begreppet. De är tidigare doktorander inom fältet innovation och entreprenörskap, kopplade till den nordiska forskarskolan Norsi.

I bokens tre delar diskuteras begreppet social utifrån olika perspektiv. I den första delen argumenteras det för att innovations- och entreprenörskapsteorier behöver adderas med en social dimension, som till exempel kulturella eller relationella aspekter. Nästa del handlar om social innovation och socialt entreprenörskap som en motsats till andra former av innovation och entreprenörskap. I bokens tredje och sista del går författarna så långt att de anser att de existerande teorierna på området behöver göras om i grunden. Enligt dem går det inte att förstå hur innovation och entreprenörskap fungerar utan att ta hänsyn till sociala aspekter som till exempel hur relationer fungerar.

-Boken lyfter de vanligaste ingångarna till det sociala begreppet inom fältet och vänder sig till nuvarande forskarstudenter på området.

– Tanken är att inte att uppnå konsensus kring begreppet. Vi vill visa på komplexiteten av det sociala och uppmuntra studenter till att hålla diskussionen levande, säger en av bokens redaktörer, Beniamino Callegari, vid Oslo New University College and Kristiania University College.

Kontakta callegari.ben@gmail.com

Till boken

Läs mer om forskarskolan Norsi———

557

DELA