NY BOK | Entreprenörskap – som det funkar idag

Maria
 Gustafsson
DELA
Marie Löwegren och Hans Landström har lång erfarenhet av att utbilda i och utveckla entreprenörskapsutbildning. De har sett behovet av en uppdaterad kurslitteratur på området och har därför skrivit en bok tillsammans. Foto: Lunds universitet och Studentlitteratur.

Att öppna en fysisk butik med egendesignade smycken skiljer sig stort från att skapa en digital tjänst för läxhjälp. Entreprenörskap ser helt enkelt olika ut. Det är vad boken Entreprenörskap – Från tanke till handling belyser genom att spegla dagens moderna entreprenörskap.

Det är många som vill starta företag men få som faktiskt gör det eftersom de saknar kunskap om hur de ska göra. Tanken med den här kursboken är att råda bot på det. Med en blandning av teori, praktiska övningar och reflektion hoppas författarna Hans Landström och Marie Löwegren att boken ska ge handlingskraft till de som funderar på att ta språnget in i entreprenörskap. Läsaren – och den kommande entreprenören – får sig en rejäl genomgång av hela den entreprenöriella processen. Exempel på frågor som besvaras i boken är Hur blir det affär av en idé? Vilka typer av affärsmodeller finns det? Hur når jag kunderna och hur tar jag betalt? Vilka resurser behövs i företaget? Hur och med vilka finansiella medel utvecklar jag företaget? En modern kursbok i entreprenörskap helt enkelt.

Mer om författarna
Professor Hans Landström och universitetslektor Marie Löwegren har lång erfarenhet av att undervisa och att utveckla utbildningar i entreprenörskap. De är båda verksamma vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Kontakta
marie.lowegren@fek.lu.se
hans.landstrom@fek.lu.se

Till boken———–

846

DELA