Så ska högteknologiska startups säkra grön omställning

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Små teknikbaserade företag har en viktig roll i den gröna omställningen. Men för att vara relevanta måste de jobba med affärsmodellsinnovation. Forskare inom Norrlandsnavet hjälper till.

– Att tänka i nya affärsmodeller är kritiskt för både nya och etablerade småföretag. De har en viktig roll i ekosystemet eftersom de driver på utvecklingen och bidrar med ny specialiserad kompetens, säger David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

David Sjödin. Foto: Luleå tekniska universitet.

Han är forskningsledare för ett projekt inom Norrlandsnavet, som jobbar med affärsmodellsinnovation i mindre högteknologiska företag. Inte sällan har företagen uppkommit inom akademin, från ett forskningsprojekt eller en forskare som sett potential att kommersialisera en idé. Men affärsperspektivet släpar ofta efter. Norrlandsnavets forskningsprojekt stöttar entreprenörerna i att utforma sin affärsmodell så att de tilltalar kunder och kan skapa lönsamhet och vinst i företaget.

– De flesta företag vi jobbar med är små, runt fem anställda. Många har digital teknik som potentiellt kan öka omställningstakten inom industrin. Medan andra effektiviserar saker eller räddar liv med sin teknik, berättar David Sjödin.

Workshop som metod

Andreas Volmberg. Foto: Luleå tekniska universitet.

Tanken med forskningsprojektet är att det ska vara konkret och vardagsnära. Företagen har fått arbeta fram sina affärsmodeller i en workshopserie, där de egna affärsutmaningarna varit i fokus. Aktiviteterna har bland annat handlat om att ta fram en intressekarta, träffa potentiella kunder, paketera affärserbjudande och skriva pressmeddelande.

– Mellan tillfällena har jag träffat företagen för att de ska reflektera över sin egen process och prata om vad som hänt sedan sist. Det är så värde skapas – att problematisera, bättre förstå problemet och till sist få ett bättre perspektiv på sin affär. Först då kan man ställa om, säger Andreas Volmberg, doktorand i forskningsprojektet.

Ett av företagen i studien erbjuder en teknisk lösning för självkörande fordon inom processindustrin. Men det har alltid varit problem med ansvarsfrågan mellan olika leverantörer. Vems ansvar är det när två fordon krockar till exempel? Det är något som företaget insåg att deras teknik kan vara med och lösa.

– Detta öppnade upp för en tio gånger så stor marknad än i dagsläget, vilket förstås påverkar deras företagsresa avsevärt. Det är ett exempel på direkt värde i arbetet med företagen, säger Andreas Volmberg, och berättar att de vill erbjuda entreprenörerna stöd i allt som tillhör en entreprenörs vardag.

Vad hoppas ni att er forskning leder fram till?

– Vi hoppas få se fler teknikbaserade företag som kan stärka regionen. Tanken är att väldigt snabbt skapa värde i företagen, och det är vad vi utvecklar en metodik för, säger Andreas Volmberg.

– Att de här företagen lyckas är viktigt inte minst för att snabba upp digital innovation och möta den gröna omställningen som industrin står inför, säger David Sjödin.

Kontakta
david.sjodin@ltu.se
andreas.volmberg@ltu.se

LÄS MER OM NORRLANDSNAVET
På deras webbplats
Esbriartiklar om satsningen:
Så ska 100 Kampradmiljoner stärka forskning och norrländska företag
Så går det för Kamprads mångmiljonsatsning på norrländska företag
Så olika har småföretagarna drabbats av pandemin
Miljölagstiftningen hindrar den gröna utvecklingen i norr
Digital lanthandel livar upp landsbygden
Tips | Så lyckas småföretag med digitalisering
Esbris intervjuartikel med Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse som finansierar Norrlandsnavet.

695

DELA