TIPS | Så lyckas småföretag med digitalisering

Maria
 Gustafsson
DELA
Esbri och Norrlandsnavet arrangerade ett webbinarium 5 maj på temat småföretag och digitalisering. Foto: Esbri.

Hur kan småföretag hantera digitaliseringens utmaningar? Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas? Det svarade tre Luleå-professorer på under ett Estrad-webbinarium 5 maj.

Professorerna David Sjödin, Anna Ståhlbröst och Sara Thorgren är verksamma inom Norrlandsnavet. Det är ett initiativ under 8 år för att stärka företagandet i norra Sverige. Luleå tekniska universitet driver initiativet som är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Under ett webbinarium 5 maj delade de med sig av sina bästa tips till småföretag som vill lyckas med digitalisering.

David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation, pratade om hur digitalisering driver affärsmodellsinnovation. Han menar att digitaliseringen förändrar hur företag skapar, levererar och fångar värde – alltså kärnan i affärsmodellen.

– Det finns en strävan efter en mer hållbar industri med gröna omställningar. I dag behöver företag tänka på det ekonomiska och det miljömässiga och socialt hållbara. Digitalisering är en möjliggörare till det, eftersom den skapar effektivitet, säger David Sjödin, och förklarar att affärsmodellerna måste förändras för att lyckas skapa och fånga värde i en digitaliserad tid.

Digitalisering är en värdefull resurs som skapar nya samarbetsmöjligheter och innebär ett skifte mot tjänster.

– Sensorer ger data, konnektivitet ger möjligheten att dela den och analysverktyg ger oss kunskap om vad som händer med våra produkter och tekniker när de jobbar i våra kunders verksamhet, säger David Sjödin.

För att lyckas med affärsmodellsinnovation har han tre tips:
– Förstå kundens problem på djupet. För det krävs en nyfikenhet för kundens verksamhet och smärtpunkter.
– Samskapa lösningar: det behöver ofta skräddarsys en lösning och för det krävs att ni samskapar med kunden. Ni går från att vara en teknikleverantör till att bli en partner.
– Öppna upp affärsmodellen: det går inte att driva all utveckling själv. Partnerskap behövs för att hitta nya marknader.

Digitalisering hos mikroföretagare i glesbygden

Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem, driver ett forskningsprojekt med fokus på mikroföretag på glesbygden i norra Sverige. När man pratar om värde av digital innovation, glöms de allra minsta företagen i glesbygden bort, anser hon.

– Regeringen vill stärka välfärd och konkurrenskraft, och säger att vi ska bli bäst i världen på digitalisering. Men i arbetet utgår man utifrån staden och problemen man har där, trots att 34 procent bor i glesbygd. Ofta har stad och land liknande utmaningar men lösningarna ser olika ut. I vårt projekt tar vi reda på vad de allra minsta företagen i glesbygd behöver och hur de kan jobba med digitalisering, säger Anna Ståhlbröst.

I projektet jobbar de med lanthandlare, bensinmackar samt med byaföreningar och servicepunkter. De har bland annat installerat digitala lås i en lanthandel som är öppen dygnet runt, digital informationsskärm i servicepunkter och digitala paketboxar där invånare hämtar sina paket. Samarbetet med företagarna och med invånarna i bygden har varit viktiga för att förstå sammanhanget och byns unika förutsättningar.

– Och att ta reda på vilken digital infrastruktur det finns i byn är helt centralt för att lyckas anamma digitala innovation, förklarar Anna Ståhlbröst.

Hennes tips för att lyckas med digital innovation hos mikroföretagare på landsbygden:
– Det måste finnas en nyfikenhet och vilja att testa digitala innovationer.
– Implementera mogna digitala innovationer, alltså teknik som redan finns men nu implementeras i ett nytt sammanhang.
– Satsa på digitala innovationer som ger ett direkt värde men också effekt på lång sikt.

– De digitala låsen har skapat värden som inte var där från början. Man har en framtidstro, känner att man kan bo kvar i byn och företagen vågar satsa. När de digitala innovationerna är installerade kan man börja erbjuda andra tjänster, säger Anna Ståhlbröst.

Konsten att hantera digitalt motstånd

Digitaliseringen skedde i snabb takt för många småföretag under coronapandemin. Men inte för alla. Sara Thorgren är professor i entreprenörskap och innovation och har studerat småföretagens digitaliseringsprocesser under pandemin. Hon menar att det är tydligt att småföretagare inte är en homogen grupp där alla lätt och smidigt ställde om.

– Dessutom ska man komma ihåg att det finns ett inneboende motstånd till förändring i oss människor. Vi gillar att veta vad som ska hända och vi vill känna oss kompetenta. När det sätts ur spel känner vi ofta motstånd, säger Sara Thorgren.

Hon ger tips på hur ledare kan agera om det finns digitalt motstånd inom företaget. Arbetet sker i fyra steg:
1. Ta reda på varför motståndet finns. Är det en rädsla för att förlora jobbet som är anledningen? Först när förklaringen till motståndet finns går det att göra något åt det.
2. Kommunicera förändringen. Det viktigaste budskapet är vad det innebär för de berörda medarbetarna och deras arbetsuppgifter på kort och lång sikt.
3. Nyttja motståndet. I kritik och en konstruktiv dialog finns det mycket att lära.
4. Sätt punkt för förändringssnacket. Var tydlig med att nu är det detta som gäller och att alla ska vara med. Ledarskapet går därmed in i en ny fas.

I den nya fasen behöver man leda människor genom en osäker förändring. Då finns två nycklar för att lyckas, enligt Sara Thorgren:
1. Arbeta för en arbetsmiljö där alla kan yttra sina åsikter. Var medveten om din egen reaktion på andras inspel – himla in med ögonen. Ta till dig det som sägs.
2. Arbeta med scenarier. Till exempel ”Om priserna landar ungefär här så påverkar det kunderna så här”. När man arbetar med scenarier ska man jobba med fem områden:
– Vad kan hända socialt på arbetsplatsen?
– Vad kommer att hända teknologiskt?
– Vad kommer att hända ekonomiskt, för det egna företaget och för leverantörer och kunder?
– Hur kommer miljön att vara, vilka regler kommer att finnas?
– Hur kan politiken komma att påverka oss?

– Det är såklart svårt att veta allt detta, men man måste spana, säger Sara Thorgren.

Börja smått!

Webbinariet avslutades med att deltagare fick ställa frågor till forskarna. Ur den dialogen framkom fler tips till företag som vill satsa på digitalisering, bland annat:
– Börja smått – se om den lilla insatsen skapar värde.
– Prova er fram – på vilket sätt ger innovationen effekt?
– Ta hjälp och stöd för att våga ta första steget.
– Nyttja kunskapen som finns i företaget – externa konsulter har inte alltid alla svaren.
– Kom ihåg att allt inte går att lösa med digital innovationer.

Kontakta
david.sjodin@ltu.se
anna.stahlbrost@ltu.se
sara.thorgren@ltu.se

Se webbinariet

Läs mer om Norrlandsnavet

Läs mer om Anna Ståhlbrösts och Sara Thorgrens forskningsprojekt.

710

DELA