Radikala innovationer viktiga för den cirkulära ekonomin

Maria
 Gustafsson
DELA
Phuc Hong Huynh Evertsen har studerat hur modebranschen jobbar för att bli cirkulära. Foto: Unsplash/Privat.

Forskningsbaserade startups, eller akademiska avknoppningar som de också kallas, tar ofta fram radikala innovationer som spelar en viktig roll för den cirkulära ekonomin. Det visar tidigare Norsi-doktoranden Phuc Hong Huynh Evertsen i sin avhandling, där hon bland annat har studerat hur modebranschen jobbar för att bli cirkulära.

Berätta, hur skiljer sig cirkulära innovationer i akademiska avknoppningar från de i större företag?

– De är mer radikala och teknikbaserade eftersom dessa företag ofta ligger i framkant när det kommer till ny teknik. Cirkulära innovationer i större företag tenderar snarast att vara tilläggsfunktioner i redan befintliga affärsmodeller.

– Men i revolutionerande övergångar, som till en cirkulär ekonomi, räcker det inte med stegvisa innovationer för att förändra konsumenters beteenden. Radikala innovationer är oerhört centrala i dessa sammanhang. Och här spelar akademiska avknoppningar en mycket viktig roll. De tillhandahåller inte bara avancerad teknik till större företag, de leder också de tekniska förändringarna.

Det låter som att akademiska avknoppningar skapar värde för den cirkulära ekonomin i sin helhet.

– Ja, det stämmer. Min forskning visar att en majoritet av dessa företag har stor potential att skapa höga cirkulära värden. De bidrar till de tre principerna för cirkulär ekonomi – det vill säga de minskar, bromsar och stänger kretsloppet. Främst fokus har man på strategin att minska genom att de optimerar processer, erbjuder virtuella produkter och tjänster samt minskar avfallet och energiförbrukningen.

Du har studerat modebranschen och har många bra exempel på hur digitala innovationer har möjliggjort cirkulära affärsmodeller. Framför allt är det tre typer du har hittat.

– Ja, i en av modellerna används blockkedjeteknik för att ge kunder information om en produkts resa från vagga till vagga. På så vis blir det lättare för konsumenter att välja hållbara produkter. I en annan modell används stora datamängder och sakernas internet för att skapa nya konsumtionsbeteenden. Till exempel kan man hyra kläder i stället för att köpa nya. Den modellen förlänger modeplaggens livscykel.

– Den tredje modellen skulle jag säga är en radikal innovation. Den bygger på 3D-utskrift, 3D-modeller, AI och digitala plattformar och skapar skräddarsydda, personliga klädesplagg. Kunder väljer en design på nätet, anpassar den efter sin kroppsstorlek och provar sen att den passar med hjälp av digital teknik. Så i stället för att producera kläder baserat på sex-nio månaders marknadsprognoser, producerar man kläder utifrån efterfrågan i realtid.

Så vilken roll spelar konsumenternas val av kläder för den cirkulära ekonomin?

– Konsumenternas roll är avgörande för om digitala innovationer i den cirkulära ekonomin ska bli framgångsrika. Vi måste minska vår onödiga efterfrågan på nya produkter och använda dem längre och flera gånger. Så både marknadens och teknikens drivkrafter är viktiga för en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Du har i din forskning hittat att det finns två möjliga vägar för akademiska avknoppningar att lyckas med sina digitala innovationer. Berätta!

– Den första vägen innebär att det nystartade företaget, när det saknas resurser för forskningssamarbeten och patent, utnyttjar ett gynnsamt marknadsläge. När efterfrågan är hög och konkurrensen låg är det lättare att lyckas med kommersialiseringen.

– Den andra vägen till framgång går ut på att företagen kombinerar olika typer av kommersiell och teknisk kunskap för att lyckas. Till exempel förenar man forskningssamarbete med strategiskt partnerskap, vilket i praktiken kan innebära att man samarbetar både med akademiska institut och privata företag för att få såväl teknisk kunskap som marknadskunskaper.

Vad fick du ut att vara en del av Norsi-nätverket?

– Jag är väldigt glad över att vara en del av Norsi-nätverket. Alla aktörer är mycket hjälpsamma, vänliga och konstruktiva mot oss doktorander.

– Jag har fått så mycket värdefull kunskap från alla doktorandkurser, workshops och konferenser som ordnats. Dessutom har jag fått nya vänner som har stöttat och motiverat mig under min doktorandresa. Jag rekommenderar verkligen Norsi till andra doktorander i de nordiska länderna.

Kontakta pru.huynh@gmail.com

Artikeln är producerad i samarbete med Norsi.

Mer avhandlingen och Norsi
Phuc Hong Huynh Evertsen disputerade nyligen med avhandlingen Digital Innovations for the Circular Economy vid Nord universitetet i Norge. Den går att läsa som PDF. Under sina doktorandstudier deltog hon i forskarnätverket Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (Norsi). Det är främst en forskarskola för doktorander i de nordiska länderna inom området innovation och entreprenörskap. Läs mer om Norsi.

540

DELA