HALLÅ DÄR! Magnus Klofsten – nybliven gästprofessor i Newcastle

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Northumbria university/Linköpings universitet.

Innovations- och entreprenörskapsforskaren Magnus Klofsten, Linköpings universitet, har forskat mycket på entreprenöriella ekosystem och akademiskt entreprenörskap. Nu har han möjlighet att dela med sig av kunskaperna till Northumbria university i Newcastle.

Grattis till gästprofessuren! Varför tror du att just Northumbria university bjöd in dig?

– Precis som i många delar av världen är de intresserade av det entreprenöriella ekosystemets påverkan på regional utveckling. I Linköping har universitetet och teknikparken ett nära samarbete och det sker intressanta utbyten. Universitetets närvaro är också viktigt för att dra till sig talanger till företagen i parken. Vi vet att exempelvis science parks och inkubatorer har effekter på den regionala utvecklingen, och det är just nu ett hett område att studera.

– I centrala Newcastle finns ett stort område runt teknikparken som har blivit en viktig utvecklingsmotor för regionen. Där finns teknikparker, acceleratorer, inkubatorer, bostäder, hotell, barer och restauranger, man har byggt ihop det till en ”living area”. Men universitetet har inte tidigare studerat vilka effekter det har för regionen. Så där hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet.

Du kommer att vara på Northumbria university några veckor om året under tre års tid. Så vilken forskning ägnar du dig åt här hemma den närmaste tiden?

– Den ena stora grejen är entreprenöriella universitet och deras roll i ekosystemen. Just nu kikar vi på något som jag kallar för intraprenöriella aktiviteter av forskare och lärare. Entreprenörskap handlar inte bara om att starta avknoppningsföretag. Många drivande individer blir kvar på universitetet och startar nya utbildningar och kurser eller utvecklar möjligheter på andra sätt, kanske genom att bygga nätverk. Vi har inga delresultat från projektet än.

– I det andra större projektet studerar vi framväxten av startups i en cirkulär ekonomi. Men det har varit svårt att hitta startups som är helt cirkulära. Många har ambitionerna men de är inte där riktigt än. Vi kan se att det är viktigt att de skapar samarbeten i ekosystemet för att komma in i cirkulära loopar, man behöver hitta sin roll i ett system.

Vilken typ av startups är det främst som satsar på en cirkulär verksamhet?

– Väldigt många verkar inom gröna näringar, främst kring livsmedel. Även inom textilindustrin, på konsumentsidan, startas det en hel del nya företag med cirkulära ambitioner. En av utmaningarna med att ta sig in i den cirkulära ekonomin är att få tag på tillräckligt med mängder av råmaterial för att få i gång loopen.

Kontakta magnus.klofsten@liu.se

164

DELA