NY STUDIE: Därför startar allt fler småbarnsmammor företag

Maria
Gustafsson
DELA
För vissa företagande kvinnor med små barn var entreprenörskap ett självklart val, medan andra inte hade några som helst planer på att driva eget. Sen finns det kvinnor med småbarn som ser företagandet enbart som ett sätt att utöva sitt yrke. Foto: Unsplash.

Många som driver eget tycker att det rimmar bra med familjelivet. Flexibla arbetstider, vara sin egen chef… Men det är något helt annat som får kvinnor med små barn att starta företag.

– Kvinnorna vi pratat med väntade med att starta företag tills barnet börjat förskolan. Det upplevs allt för krångligt regelmässigt att driva företag och vara föräldraledig, säger Magdalena Markowska, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Tre typer av företagande mammor

Hon har tillsammans med kollegor studerat vad det är som gör att allt fler kvinnor med små barn startar företag. Genom intervjuer har de hittat tre typer:

– Dels har vi de företagande mammor som ser entreprenörskap som det självklara valet. De är aktiva huvudpersoner i sina beslut om att bli företagare någon gång under sin karriär. Sådana berättelser innehåller också förebilder och personer som inspirerat dem.

– Vi har också de kvinnor som ser entreprenörskap enbart som ett sätt att utöva sitt yrke, som de identifierar sig starkt med. Slutligen har vi företagarkvinnorna som halkar in på entreprenörskap utan några som helst planer på det. De är ofta nöjda med sina karriärer men föräldraledigheten får dem att se företagande som en möjlighet, förklarar Magdalena Markowska och berättar om en kvinna i studien som är jurist men sa upp sig från sin anställning för att producera en viss typ av barnmat – en idé hon fick under sin föräldraledighet.

Tid för reflektion och en jämställd relation avgörande

Magdalena Markowska. Foto: Patrik Svedberg.

Kvinnorna vittnar om att de under föräldraledigheten har haft gott om tid för reflektion och att fundera över sina karriärer och andra livsval. Och det visar sig att tiden är en avgörande faktor i kvinnornas beslut att bli företagare.

– De beskrev valet att starta företag som antingen en strävan efter ett autentiskt jag, i sökandet efter en utmanande karriär eller som svar på en identifierad möjlighet. Men oavsett hur vägen till företagande har sett ut så är tid för reflektion något som förenar kvinnornas berättelser. Tid är en resurs.

Utöver tid som förlösande element ser forskarna en annan avgörande faktor för att kvinnor med små barn ska ta språnget att starta företag.

– De allra flesta kvinnor som vi har pratat med beskriver att de har en jämställd relation. Partnern är delaktig i hushållsarbetet och i omhändertagandet av barnen, säger Magdalena Markowska.

Kontakta magdalena.markowska@ju.se

Mer om studien
Studien är genomförd av Magdalena Markowska, Helene Ahl och Lucia Naldi vid Jönköping university och är publicerad i vetenskapliga tidskriften Entrepreneurship Theory and Practice. Till studien. Forskarna har i en annan studie sett en trend i att allt fler kvinnor med små barn blir företagare. Samma studie visar att ju fler föräldradagar pappan tar ut desto större sannolikhet att kvinnorna (med små barn) väljer att starta eget. Till studien.

932

DELA