NY FORSKNING | Därför blir delningsföretag snabbt internationella

Maria
 Gustafsson
DELA
Heidi Coral bredvid en illustration av delningsföretags internationalisering.
Forskaren Heidi Coral blev under sina doktorandstudier överraskad över hur snabbt delningsföretag kan internationaliseras. Foto: medium.com/Linnéuniversitetet.

Delningsföretag har unika förutsättningar som gör det enkelt att ta affärsidén utomlands. Så vad är så speciellt med dem, och vad ska delningsföretag med internationella ambitioner tänka på? Forskare vid Linnéuniversitetet reder ut.

Många delar hellre verktyg med andra än att köpa egna. Och i stället för att bo på dyra hotell är det idag enkelt att hyra andras bostäder under semestern. Allt fler upptäcker värdet med att äga mindre och dela mer – bra både för miljön och den egna plånboken. Och delningsekonomin växer så det knakar.

– Det totala globala värdet av delningsekonomin förväntas stiga från 113 miljarder amerikanska dollar år 2021 till svindlande 600 miljarder amerikanska dollar år 2027, berättar Heidi Coral, Linnéuniversitetet.

Mycket flexibla affärsmodeller

Hon har i sin doktorsavhandling studerat hur delningsföretag tar sig ut på den internationella marknaden. Genom att studera affärsmodellen, affärsekosystemet och internationaliseringens vägar har hon hittat de unika förutsättningarna för den här typen av företag.

– Affärsmodellerna är mycket flexibla och kan snabbt anpassas till användarnas önskemål och behov. Så affärsmodellen kan utvecklas parallellt med företagets växande internationella verksamhet.

Eftersom företagens värdeerbjudande ligger i att matcha och sammanföra ägare och användare, måste antalet i de två grupperna öka på ett balanserat sätt.

– Det är så de uppnår ”nätverkseffekter” och ökar värdet på tjänsten.

Inga hinder ta sig ut i världen

Behovet att skapa nätverkseffekter gör det för många delningsföretag nästan nödvändigt att expandera verksamheten till internationella marknader. Och eftersom verksamheten bygger på digital teknik med en flexibel skalbar affärsmodell som kan nå användare över hela världen utan större kostnader eller begränsningar i kapacitet, innebär expanderingen inte några större hinder.

– De äger inte heller några tillgångar som det handlas med eller står med personalkostnader. Det minskar produktionskostnaderna och banar väg för en hållbar tillväxt.

– I stället för att fokusera på ägande samarbetar de med andra aktörer i ett affärsekosystem för att tillsammans leverera ett värdeerbjudande.

Motståndskraftiga och anpassningsbara

Alla de här faktorerna tillsammans skapar goda förutsättningar att internationaliseras – och att göra det snabbt.

– Delningsföretag utvecklar sina affärsmodeller, bygger sina affärsekosystem och strävar efter internationell expansion från ett tidigt skede. Dessa aktiviteter är också starkt sammanflätade och påverkar varandra. Företagen är mycket motståndskraftiga och anpassar sig snabbt till den ständigt föränderliga miljön, säger Heidi Coral.

Kontakta heidi.coral@lnu.se

Fyra tips till delningsföretag som vill ta företaget utomlands:

  • Skippa perfektionen. I stället för att satsa på en perfekt affärsmodell från start bör ni försöka internationalisera tidigt och fortsätta att finslipa affärsmodellen ”på språng”. Detta är möjligt eftersom affärsmodellen är flexibel och kan förändras i takt med användares och andra ekosystemaktörers önskemål och behov.
  • Bygg upp affärsekosystemet tidigt i processen. Eftersom företaget är beroende av externa resurser bör ni etablera relationer med en mängd olika aktörer, både globala (till exempel betalningsleverantörer och försäkringsbolag) och lokala (till exempel användare, myndigheter och media). Resurserna kommer sedan till nytta när utländska marknader öppnas.
  • Förbered er från starten. För att maximera internationaliseringens hastighet, omfattning och räckvidd bör ni förbereda er för internationell expansion redan från starten eller strax därefter. Sträva efter både passiv och aktiv expansion. Att tillgängliggöra plattformen till så många som möjligt (till exempel engelsk version och flera valutor) ökar chanserna att snabbt få många användare.
  • Använd tiden rätt. Har ni förberett er enligt ovan råd kommer ni kunna fokusera övriga resurser (så som tid och humankapital) på att aktivt bearbeta specifika marknader av intresse, antingen enskilt eller i små kluster (till exempel geografiskt närliggande länder eller länder med ett gemensamt språk).


Mer om avhandlingen
Heidi Coral disputerade nyligen vid Linnéuniversitetet, Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap, med avhandlingen Sharecom internationalisation: Exploring business models, business ecosystems, and pathways to international expansion.

396

DELA