Industri 4.0: Tre fällor att se upp för

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Digitaliseringen skapar innovationer och står högt upp på svensk industris agenda. Men det finns fällor som företagen lätt kliver i – och som går att undvika.

Tillverkningsföretag som Volvo Construction Equipment, Ericsson, Boliden, Tetra Pak och ABB har alla jobbat med affärsmodellsinnovation för att möta efterfrågan på mer tjänstebaserade produkter. Omställningen är avgörande för industrins konkurrenskraft och det gäller att förstå hur man kan skapa värde och tjäna pengar genom digitalisering. Men det är lättare sagt än gjort.

Lina Linde. Foto: Luleå tekniska universitet.

Lina Linde, Luleå tekniska universitet, har i sin doktorsavhandling studerat omställningen inom svensk industri och vad de digitala innovationerna möjliggör. Bland annat har hon undersökt hur företag kan utvärdera sin affärsmodell för att säkerställa att den skapar värde för kunderna. Hon har identifierat tre digitaliseringsfällor som tillverkningsföretag tenderar att kliva i, och tagit fram en process för hur man kan undvika fällorna.

TRE FÄLLOR ATT SE UPP FÖR – OCH HUR NI UNDVIKER DEM:

1. Företaget lanserar en digital affärsmodell utan att förstå hur den skapar kundvärde.

– För att undvika detta måste man analysera ordentligt på vilket sätt affärsmodellen skapar kundvärde. Många gånger behöver man modifiera värdeerbjudandet för att säkerställa kundbehovet, säger Lina Linde.

2. Det finns en bristande förståelse för hur man ska kunna leverera den digitala affärsmodellen.

– Konsekvenserna för den egna organisationen kan vara enorma när man övergår till en digital affärsmodell. Man behöver jobba på ett helt annat sätt, särskilt med att utveckla kundrelationen. Det är av största vikt att identifiera och hantera risker som kommer med en digital affärsmodell. För att balansera risk och vinst bör företagen utvärdera vilka parametrar i affärsmodellen som man tar betalt för samt styra affärsmodellens utformning utifrån det.

3. Man blir så exalterad över den nya tekniska lösningen men förstår inte hur man ska ta betalt och anpassa kontrakten.

– För att undvika den här fällan måste man försöka förutsäga vad som kan hända rent ekonomiskt om marknadsförhållandena förändras. Här gäller det att ställa kritiska frågor kring hur affärsmodellen skulle reagera på det. Och behöver vi ha gränser för en lägsta nivå vi säljer för per månad? Man bör också ställa sig frågan om det finns andra parametrar i affärsmodellen som är mer passande att ta betalt för, säger Lina Linde.

Kundrelationen avgörande

I avhandlingen har hon också studerat hur kundrelationen utvecklas under omställningen. Enligt henne är det en helt ny typ av relation som skapas, en nära relation som byggs upp långsiktigt.

– Tillverkningsföretaget och kunden behöver utveckla en stark tillit till varandra för att kunna vara transparanta och dela data med varandra. Det görs stegvis och till en början har man en explorativ relation, man utrustar maskiner med sensorer och samlar in data om kundens processer. För att det ska gå att genomföra krävs det en nära relation till kunden som bygger på 100 procent tillit, säger Lina Linde.

Kontakta lina_linde@outlook.com

Mer om avhandlingen
Lina Linde disputerade nyligen vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen How Digital Servitization Unfolds: Empirical insights from Swedish industry som går att läsa som pdf.

584

DELA