NY FORSKNING | Så kan småföretagare dra nytta av sociala medier

Maria
 Gustafsson
DELA
Småföretagare sitter och jobbar. Hon har nytta av sociala medier i sitt företagande.
Foto: Canva.

Många småföretagare använder Facebook och Instagram som marknadsföringskanaler. Men sociala medier kan ha en mycket djupare betydelse för företaget än så.

– En kvinna med nystartad butik i Västmanland fick tips i Facebookgruppen om att någon skänkte begagnade kylar längre norrut. Tipsaren, som var helt okänd för henne, hade en bekant som körde och hämtade dem åt henne, berättar Josefina Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet.

Det här är ett exempel på hur grupper i sociala medier kan fungera i en småföretagares vardag. Josefina Jonsson har i sin doktorsavhandling studerat vilken roll som online communities spelar för entreprenörskap och på vilket sätt engagemanget där påverkar småföretagarens agerande i praktiken.

Ökad tillgång till resurser

Via engagemanget hos följare i sociala medier kan resurstillgången öka dramatisk, vilket historien om kylskåpet är ett exempel på.

Josefina Jonsson. Foto: Sveriges lantbruksuniversitet.

– Småföretagare är inte begränsade till det som finns i anslutning till den direkta platsen. Sociala mediegrupper är en parallellvärld till det som händer ”på riktigt” i företaget. Livet online och det som sker i praktiken på en fysisk plats är sammanflätat i hög grad och påverkar entreprenörens världsbild.

Verktyg för organisering

Idag använder många småföretagare Facebookgrupper nästan som ett intranät, och det är där verksamheten till stor del tar form.

– I grupperna bemannar man sin verksamhet och jobbar med andra organisationsprocesser, som vem som gör vad när och hur? Många småföretagare gör scheman och planerar möten via grupperna. De har i hög grad omdefinierat vad till exempel Facebook är och kan vara för dem.

Hot och hat kan bli vardag

I och med öppenheten på nätet kan det vara svårt för småföretagare att kontrollera vilka individer som ingår i gruppen, och vad de har för avsikt med engagemanget. En av småföretagarna i Josefina Jonssons studie var kaninbonde, och blev måltavla för djuraktivister via Facebookgruppen.

– Trakasserierna ledde till allvarliga konsekvenser för hennes mentala hälsa, och hon valde att byta inriktning på företaget. Hon stängde bland annat ner gårdsbutiken och slutade att sälja direkt till konsument. Så även om online communities övervägande är positivt, kan engagemanget ibland ta sig uttryck i hat och hot.

Sociala medier har länge varit en naturlig del av entreprenörers vardag. Så vad i din forskning överraskade dig?

– Att det som sker på nätet har en sådan stor betydelse för entreprenörskapet i praktiken. Det är något småföretagare bör ha med sig innan de bestämmer sig för att engagera sig i sociala medier, säger Josefina Jonsson.

Kontakta josefina.jonsson@slu.se

Fem saker att tänka på när du tar företaget ut i sociala medier:

  • Ta chansen att bredda ditt nätverk via sociala medier, och var öppen för de resurser som finns att tillgå via till exempel Facebookgrupper.
  • Reflektera kring den input som du får online. Många inspel från engagerade gruppmedlemmar kan bidra till innovation och utveckling, men alla har inte koll på vad som fungerar i ditt företag eller i den kontext där du verkar.
  • Var mentalt förberedd på tänkbara negativa händelser. Fundera till exempel på vilka risker det finns med att ditt företag finns i sociala medier.
  • Ha en plan för hur du kan undvika en negativ anstormning. Det kan till exempel handla om att ha tydliga riktlinjer för vilken ton som ska råda på en sida och att man är noga med moderering av kommentarer.
  • Ha en krisplan för hur du ska agera om du väl möts av hot och hat i sociala medier.


Mer om avhandlingen
Josefina Jonsson disputerade nyligen vid Sveriges lantbruksuniversitet med avhandlingen The Force of Social Media: Rethinking the social and spatial contexts in entrepreneurship.

Läs också:
Forskarens 5 bästa råd för att lyckas med crowdfunding.

179

DELA