Forskarens 5 bästa råd för att lyckas med crowdfunding

Maria
 Gustafsson
DELA
Entreprenörskvinna startar företag inom crowdfunding och letar investerare.
Crowdfunding kan vara ett bra sätt för entreprenörer att hitta investerare till affärsidéer. Samtidigt kan det vara utmanande att hantera en stor och varierad grupp av investerare. Foto: Unsplash.

Är det jakten på ekonomisk vinst som får människor att investera i företag via crowdfunding? Eller finns det andra skäl att delta? Forskare kan nu avslöja investerares motiv och tipsar entreprenörer hur de kan öka sina chanser att få in kapital.

Crowdfunding är en investeringsform som har blivit allt vanligare de senaste åren. I stället för att några få investerare bidrar med stora summor, satsar en stor grupp människor lite mindre. Men vad får investerare att spendera pengar på – i många fall – högriskprojekt? Camilla Civardi, Lunds universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt motiven bakom investeringar i andelsbaserad crowdfunding, vilket innebär att man bidrar med ett litet belopp i utbyte mot en mindre delägarbit.

– Skälen till att investera är många. Såklart är önskan om en ekonomisk vinst en av dem, men de känslomässiga motiven är också många.

Camilla Civardi. Foto: Privat.

Ibland investerar människor för spänningens skull, eller för att man tror att affärsidén kan bidra till en bättre värld. Oftast stödjer investerare människor med idéer som ligger i linje med de egna värderingarna.

– Man investerar i entreprenörsteam som man känner förtroende för och kan relatera till. De flesta vill stödja värdefulla projekt som bidrar till miljömässig eller social hållbarhet. Och många känner också att de vill bidra till ekonomin i det land där startup-företaget är verksamt, berättar Camilla Civardi.

Söker kontakt och bekräftelse

Hur nöjda investerarna är med sina investeringar hänger mycket på engagemanget bland de andra i ”crowden”, som har investerat i samma idé. Investerare tycker om att diskutera sina investeringar med andra och knyta kontakter med entreprenörer. Det skapar en känsla av gemenskap för dem.

– De känner också tillfredsställelse i att få erkännande inom investerarkollektivet, det är ett sätt för dem att känna kontakt och få bekräftelse.

Utmaningar för entreprenörerna

Att ägna sig åt andelsbaserad crowdfunding innebär flera utmaningar för entreprenörer. Det är till exempel en väldig komplexitet i att hantera en stor och varierad grupp av investerare och mycket jobb med att följa lagar och regler. Och att hantera en crowdfundingkampanj kräver stora insatser och resurser av entreprenörerna.

– Dessutom kan det vara svårt att hantera kommunikationen med investerare. Företagare måste hålla dem informerade om företagets framsteg, finansiella status och alla viktiga händelser. Transparens är avgörande för att bygga förtroende hos investerarna. Man måste vara ärlig om både framgångar och misslyckanden. För eftersom crowdfundingplattformarna är öppna kommer de att få reda på hur det går med projektet oavsett, säger Camilla Civardi.

Kontakta camilla.civardi@fek.lu.se

5 tips för att öka chansen att få in kapital till crowdfundingprojekt

  • Skapa en övertygande berättelse om ert företag eller er produkt och engagera publiken, crowden. De vill känna att de är en del av er resa, så involvera dem så mycket ni kan.
  • Om möjligt, hitta en större investerare initialt. Det kommer att sända en stark, positiv signal till crowden och väcka intresset för affärsidén.
  • Om er affärsidé är innovativ och kan förändra spelplanen i er bransch, var tydlig med det i beskrivningen. Investerare är alltid på jakt efter nästa Spotify eller Klarna…
  • Överväg att ta hjälp av de som investerat i er idé. De kan fungera som varumärkesambassadörer och hjälpa till att skapa professionella kontakter.
  • Kommunicera mycket med investerarna i sociala medier för att upprätthålla en god relation med dem.


Mer om avhandlingen
Camilla Civardi disputerade nyligen vid Lunds universitet med avhandlingen Equity Crowdfunding: What about the Crowd.

Olika typer av crowdfunding
Crowdfunding går ut på att en stor mängd privatpersoner satsar små eller stora belopp i nya idéer och projekt. Det finns fyra varianter av crowdfunding: Belöningsbaserad bygger på att företaget producerar produkten först när det har tillräckligt med betalande kunder. Finansiärerna får då någon form av belöning. Andelsbaserad crowdfunding innebär att man bidrar med ett litet belopp i utbyte mot en liten delägarbit. Lånebaserad betyder att privatpersoner lånar ut pengar till etablerade företag, och donationsbaserad crowdfunding att människor investerar pengar i något de känner är förtjänt av ett bidrag, utan att förvänta sig något tillbaka.

Läs mer på samma tema
Crowdfunding: de är typerna som investerar i din idé
Boktips: Advances in Crowdfunding – Research and Practice
Boktips: Handbook of Research on Crowdfunding

110

DELA