NY FORSKNING | Lärande ledarskap – nyckeln till framgångsrika sociala företag

Maria
 Gustafsson
DELA
En kvinnlig ledare och några händer.
De sociala företag som har ledare som satsar på lärande är bra på att hantera kriser av olika slag. Foto: Canva.

Att ge förutsättningar för lärande och involvera medarbetare i beslut är centralt för att lyckas med sociala företag. Det kan forskare vid Stockholms universitet visa – och tipsar sociala entreprenörer hur de ska tänka.

Människor som startar sociala företag eller organisationer drivs ofta av ett engagemang att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Och de sociala entreprenörer som lyckas har naturligtvis en innovativ lösning på ett samhällsproblem. Men det räcker inte med en bra idé för att företaget ska flyga. Inte heller är det framgångsrikt att tro att man ska driva det sociala företaget för egen maskin.

– Inom traditionell entreprenörskapsforskning utmålas bilden av en entreprenör som en hjälte som kan allt och löser allting inom företaget själv. Men i ett socialt företag kan vi se att det är oerhört viktigt att ledaren involverar medarbetarna i beslutsprocesser, säger Morteza Eslahchi, nydisputerad vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Viktigt med lärande

Han har i sin doktorsavhandling bland annat studerat vad det betyder att vara en bra ledare i ett socialt företag/organisation. Samtliga organisationer i studien jobbar med integrationsfrågor, men resultaten gäller alla sociala företag/organisationer oavsett inriktning. Studien visar att lärande ska vara en central del i den sociala entreprenörens roll. 

Morteza Eslahchi. Foto: Sören Andersson.

– En bra ledare skapar förutsättningar för lärande på individ- och organisationsnivå. Det kan ske genom externa utbildningar för medarbetarna, men också genom att man delar med sig av kunskaper som finns internt. Och utmärkande för framgångsrika sociala företag är också att medarbetarna får chans att använda sina nya kunskaper.

Skapar motståndskraftiga företag

De sociala företag och organisationer som har ledare som satsar på lärande är bra på att hantera kriser av olika slag. Under covid-19-pandemin fick alla organisationer i Morteza Eslahchis studie ställa om sina verksamheter.

– Man började jobba mer tillsammans än vad man tidigare gjort. Alla medarbetares kompetenser och erfarenheter skapade ett kollektivt lärande som genererade många nya idéer som snabbt implementerades. Teamkänslan som uppstod tog dem igenom pandemikrisen. På en till två månader ställde de om från 100 procent fysiska aktiviteter till 100 procent digitala.

Konsulter vs medarbetare

Det är vanligt att sociala företag plockar in externa konsulter som ska utveckla och hjälpa organisationen på olika sätt. Och erfarenheten av det är vanligtvis god, konsulter har mycket kunskap och praktisk erfarenhet av att jobba med affärsmodeller inom social hållbarhet. Men om sociala entreprenörer sväljer konsultsnacket med hull och hår, går de miste om värdefulla kunskaper som finns internt, enligt Morteza Eslahchi.

– Det är viktigt att ha i åtanke att de människor som valt att jobba med sociala frågor gör det för att de bryr sig på riktigt. De flesta medarbetare har ett stort engagemang i frågan och stora erfarenheter och kunskaper med sig. Därför är det helt centralt att ledarna låter dem vara med i beslutsprocesser.

– Man ska inte sluta göra som konsulter säger, men det behöver finnas en balans mellan hur mycket en ledare lyssnar på dem respektive på medarbetarna.

Behöver kännas sig lyssnade till

Risken är annars att engagerade individer mister förtroendet för ledarskapet och väljer att sluta i företaget.

– Men det betyder inte att ledaren alltid ska göra som medarbetarna säger. Däremot är det viktigt att medarbetarna har känslan av att deras synpunkter är viktiga och är med i beslutsprocessen. Det okej att det tas ett annat beslut än det de önskat så länge medarbetarna känner sig lyssnade till. Så en stor del av en social entreprenörs vardag handlar om att bygga tillit i organisationen, säger Morteza Eslahchi.

Kontakta morteza.eslahchi@edu.su.se

Fem tips för lärande ledarskap i sociala företag

  • Fokusera på lärande. Gör en plan för hur du ska skapa mer lärande i teamet, och för hur medarbetarna sedan kan använda sina nya kunskaper och erfarenheter.

  • Anpassa lärandet. Vi lär oss på olika sätt, så lyssna och se till att lärandet är anpassat till individernas behov.

  • Lyssna! Var lyhörd och ta in alla synpunkter från medarbetarna – det kommer att hjälpa organisationen framåt.

  • Lita på medarbetarna. Utgå ifrån att alla gör sitt bästa och att de vill att företaget/organisationen ska lyckas.

  • Tänk på att de bryr sig. Ingen jobbar i ett socialt företag för lönens skull. Så ha i åtanke att de som jobbar med dig gör det för att de bryr sig om sociala frågor och delar din vision om ett mer hållbart samhälle.

Mer om avhandlingen
Morteza Eslahchi nyligen med avhandlingen Learning Together, Leading Change: Understanding Collective Learning in Social Entrepreneurial Organisations vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Läs även: Socialt entreprenörskap | Delade positiva känslor bra för samarbetet

174

DELA