Slitstarka produkter bäst i en cirkulär ekonomi

Helene
 Thorgrimsson
DELA
Giliam Dokter lägger fram sin licentiatuppsats 29 april 2021. Foto: Emma Kristensson.

Återvinning är ofta det minst hållbara alternativet. I stället bör företag satsa på att förlänga livslängden hos produkter och material. Men då krävs systemförändringar och omfattande samarbeten.

Även om produkter är utformade så att de är lätta att reparera och återanvända är det inte alls säkert att det kommer att ske i praktiken. Det måste finnas någon slags belöning eller drivkraft för både konsumenter och företag. Då ökar chansen att de ska se reparation och återanvändning som det bästa alternativet. Giliam Dokter har studerat företag som tillverkar köksinredning.

– För företag borde det vara möjligt att hitta en liknande lösning som med mobiltelefoner. Det finns företag som köper upp begagnade telefoner och därigenom blir både individer och företag mer motiverade att återvinna sina uttjänta mobiler, säger Giliam Dokter.

Från trä till spånskiva

För 50 år sedan användes uteslutande hållbara naturmaterial i köksinredning. Sedan dess har det blivit mycket vanligt att använda billiga material, exempelvis laminat och spånskivor. De slits snabbt och är svåra att reparera och återanvända.

För att det ska bli cirkulärt är det viktigt att motivera konsumenter att lämna tillbaka sin utbytta köksinredning till tillverkarna. Om det medför en ekonomisk fördel både för kunder och tillverkare ökas motivationen. Företagen kan också erbjuda underhåll och reparationer av befintlig inredning, men då krävs en helt annan struktur med fler aktörer inblandade. Det blir även nödvändigt med en annan affärsmodell.

– Övergång till en tjänstebaserad affärsmodell som drar nytta av att förlänga produkters livslängd kräver stora investeringar. Det krävs också förändringar i utformningen av produkter och företagens tillverkningskapacitet, säger Dokter.

Nytt sätt att tänka

Det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att få ut så mycket som möjligt ur materialen och öka deras livslängd. Giliam Dokters bästa hållbarhetstips till företag som vill arbeta mer cirkulärt är att ta in extern hjälp.

– Arbeta tillsammans med konsulter och designer. De kommer utifrån och har lättare att få en helhetsbild och tänka utanför boxen. De kan identifiera möjliga samarbeten och affärsmodeller som har potential att fungera, och vilka förändringar som behövs. Prototyper och småskaliga studier möjliggör en bättre praktisk förståelse och bevis för att cirkulära lösningar inte bara ger miljöfördelar, utan också ekonomiska fördelar.

Dokters forskning visar att cirkulär ekonomi är komplicerat och det finns många olika uppfattningar om vad det innebär. Kreativt samarbete mellan företag, konsulter och designer är en möjlig väg till att få ett mer samlat grepp. Målet är inte att ett enskilt företag ska bli cirkulärt, i stället vill man uppnå att hela systemet arbetar mot hållbara lösningar.

Giliam Dokter presenterar licentiatuppsatsen Circular design in practice: Towards a co-created circular economy through design vid Chalmers 29 april klockan 10.00. Den går att ladda ner som pdf och seminariet kan följas i Zoom.

Kontakta dokter@chalmers.se———–

845

DELA