133 Kampradmiljoner till entreprenörskapsforskning

Maria
 Gustafsson
DELA
Lena Fritzén. Foto: David Öster.

Familjen Kamprads stiftelse satsar 133 miljoner kronor på forskning inom entreprenörskap för en levande landsbygd. Högskolan i Jönköping är lärosätet som har fått mest pengar.

Bidragen delas ut till 30 projekt vid 17 lärosäten och forskningsinstitut i Sverige. Projekten pågår i tre år. Några områden som stiftelsen väljer att stödja är byhotell, digitalisering, kompetensförsörjning, lanthandel, lantbruk, livsmedel samt musikproduktion. Lena Fritzén, verkställande ledamot vid Familjen Kamprads stiftelse är hoppfull.

– Vi har en bra palett av projekt. Allt ifrån samevandring i Jämtland, till satsning på att kunna försörja sig på musik på landsbygden och utveckling av digitala former för en bra skola.

Vad har du för förväntningar på projekten och vad de ska leda till?
– Projekten handlar om att göra det möjligt för människor att leva, gå i skola, utöva sina kulturintressen och få sin inkomst på landsbygden. De ska uppnå ett stärkt näringsliv och offentlig sektor på landsbygden, säger Lena Fritzén.

De fem lärosäten som har fått mest pengar är:

Högskolan i Jönköping: 3 projekt och totalt 22,8 miljoner
Linnéuniversitetet: 4 projekt och totalt 21,1 miljoner
Mittuniversitetet: 3 projekt och totalt 14,6 miljoner
Linköpings universitet: 3 projekt och 13,4 miljoner
Umeå universitet: 4 projekt och 12,1 miljoner

Hela listan över beviljade projekt

Kontakta lena.fritzen@familjenkampradsstiftelse.se———–

877

DELA