Ledarskap avgörande för småföretags digitala omställning

Åse
 Karlén
DELA
Foto: David Travis/Unsplash.

Är svenska småföretag digitalt mogna? Och vad kännetecknar företag som har förmåga att ställa om och bli mer digitala? Frågorna undersöks i rapporten Digital mognad – Förutsättningar, möjligheter och hinder för en digital utvecklingsresa i småföretag som har getts ut av Tillväxtverket. Den bygger på djupintervjuer med 16 tillväxtinriktade småföretagare i olika branscher, samt en kunskapsöversikt som innefattar publicerad forskning, utredningar och webbplatser. Huvudförfattare till rapporten är Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist och Magnus Burvall. De finner några gemensamma nämnare hos företag som har förmåga till digital omställning: generella drivkrafter som leder till förändring i små steg, en kultur som stödjer experimenterande, och framåtsyftande mål som inte bara handlar om digitalisering. Författarna konstaterar att ledarskapsförmågor har stor betydelse. De lyfter fram förmågan att omvärldsbevaka, förmågan till vision och strategier, förmågan att beställa och upphandla, samt förmågan att välja ”rätt tekniska system” – eller ingå samarbete med en aktör som kan bistå med smarta tekniska lösningar.

Rapporten gavs ut av Tillväxtverket i december 2020 och har rapportnr 0344. Den kan laddas ner kostnadsfritt från Tillväxtverkets webbplats.———–

1250

DELA