NY FORSKNING | Så överlever nystartade företag i Rwanda

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Återuppbyggnaden av Rwanda pågår fortfarande efter folkmordet på tutsierna 1994. Men hur driver man ett nystartat företag i en kontext där regelverk ständigt förändras?

– Nya regler och ständiga förändringar i regelverk kring företagande är vardag i Rwanda. Det är en del av återuppbyggnaden av landet. Företagare måste hela tiden anpassa sig. Vissa klarar sig och andra inte, berättar Samuel Kamugisha, Jönköping International Business School, som har studerat tillverkningsföretag i landet.

I sin doktorsavhandling har han bland annat följt företag som tillverkar byggmaterial, textil och kläder, förpackningsmaterial och laboratorieutrustning. Det finns fyra olika strategier som företagare använder för att anpassa sig till nya lagar och regler. Strategierna grundar sig i företagarnas motiv och mål samt på hur specifika förändringarna i regler och politik är.

Fyra strategier

De fyra strategierna är; manövreringsstrategin som innefattar aktiviteter för att få de stöd och resurser som krävs för att hantera utmaningar som följer med regelverket.

Den förutseende och proaktiva strategin innebär att man vidtar åtgärder som kopplar ihop företagets mål med regeringens prioriteringar. Det gör man till exempel genom att delta i olika regeringsprogram.

Strategin ändra vägar bygger på att komma runt nya lagar och krav. Till exempel genom att man ändrar affärsinriktningen, mixar olika affärsplaner eller tar sig in på utländska marknader.

Samuel Kamugisha. Foto: Privat.

Den fjärde är professionaliseringsstrategin. Utifrån den jobbar företagarna kontinuerligt med omorganisering och anpassar ledningsstrukturen till nya affärsområden.

– Mönstren för hur strategierna genomförs skiljer sig också åt mellan företagen. Många går in och ur strategier. Den förutseende och proaktiva strategin är den vanligaste. Man anpassar helt enkelt sina mål till regeringens prioriterade frågor och intressen för att kunna dra nytta av olika stöd- och stimulanspaket.

Vem har nytta av dina resultat?

– Entreprenörer och chefer i nystartade företag får en inblick i vilka strategier som kan vara framgångsrika i en utvecklingsekonomi som är under uppbyggnad. Man får förståelse för hur kontexten kan påverka företaget.

– Min forskning kan också ge beslutsfattare en inblick i konsekvenserna av regelverket. I ett gynnsamt företagsklimat överlever nya företag i högre grad och ger incitament till investerare att finansiera nya företag och innovativa produkter och tjänster. Det driver på den ekonomiska tillväxten och utvecklingen, säger Samuel Kamugisha.

Kontakta samkamugisha@gmail.com

Mer om avhandlingen
Samuel Kamugisha disputerar vid Jönköping International School 16 december med avhandlingen Strategies of New Firms in the Formative Years of a Developing Economy: The case of Rwanda. Den kan läsas som PDF.

467

DELA