NY RAPPORT: Så får vi ett hållbart ekosystem runt entreprenörer

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash, Bill Oxford

Ett ekonomiskt hållbart företag är inte per automatik socialt och miljömässigt hållbart. Men en ny modell är nu framtagen för att göra den kopplingen enklare.

I entreprenöriella ekosystem ingår en lång rad aktörer och aktiviteter – entreprenörer, investerare, acceleratorer, kontorskollektiv, rådgivare, nätverksträffar, storföretag och konferenser. Ekosystemet underlättar för nya företag och snabbväxande företag som vill satsa på en kraftig tillväxt. International Labour Organisation (ILO) är en del av Förenta Nationerna (FN) och har som uppgift att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor.

Dragan Radic, International Labour Organisation, ILO. Foto: Marcel Crozet.
– Allt företagande är inte bra företagande. Även om entreprenörskap är ekonomiskt hållbart måste det också vara socialt och miljömässigt hållbart. Därför behöver vi lägga till två perspektiv till de entreprenöriella ekosystemen – inkludering och anständiga arbetsvillkor, säger Dragan Radic, enhetschef vid ILO.

Inkludering handlar till exempel om att göra tillgång till finansiering och affärsutveckling mer lika för alla företagare. Och som ekosystemen är uppbyggda i dag är de inte anpassade till kvinnors, ungdomars eller invandrares företagande, menar ILO. Men skillnaderna i tillgång till ekosystemet är ofta implicita och därför behöver man jobba mer med utbildning kring strukturer och öka kunskapen om de olika målgrupperna.

Det andra perspektivet – anständiga arbetsvillkor – är viktigt av den enkla anledningen att nya företag skapar nya jobb. Och en bra arbetsmiljö är centralt för ett hållbart arbetsliv.

– För att komma dit behöver frågan om arbetsvillkor bli en naturlig del av det entreprenöriella ekosystemet, säger Dragan Radic.

Allt hänger ihop

Jasna Pocek, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Foto: Privat.
Organisationen ILO har nyligen avslutat ett pilotprojekt i Montenegro där man har jobbat med de här två perspektiven i landets existerande entreprenöriella ekosystem. Forskaren Jasna Pocek, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet, följde projektet. Tillsammans med ILO har hon tagit fram en lista policyrekommendationer för att skapa mer hållbara entreprenöriella ekosystem i landet:

• Digitalisera statliga tjänster och erbjud utbildning i digitalisering inom hela ekosystemet.
• Satsa mer uttalat på hållbarhet och skapa incitament för företag att bli mer gröna.
• Gör coachning och mentorskap om hållbarhet till en del av hela ekosystemet.
• Gör det lättare att få tillgång till kapital, särskilt för kvinnor och ungdomar.
• Skapa förutsättningar för en sund konkurrens.
• Främja nätverk och peer-inlärning (att lära med, av och tillsammans med en jämbördig).
• Implementera policyer och program som matchar utbildningssystemet och arbetsmarknaden.

– Vägen till inkludering och anständiga arbetsvillkor är kopplad till områden som hållbarhet, teknik, ekonomi, och nätverk. Det är något som beslutsfattare och aktörer inom ekosystemet behöver ta hänsyn till, säger Jasna Pocek.

Hon ger exempel på hur allt hänger ihop och påverkar varandra. Digitalisering underlättar för fler att starta företag och gör det enklare för företag att följa lagar och regler. Det i sin tur skapar bättre arbetsvillkor i ekosystemet. Och ett inkluderande ekosystem kan till exempel handla om att skapa incitament för olika typer av företag, däribland gröna företag.

– Och vi kan se att hållbarhet på olika sätt är viktigt för att uppnå goda arbetsförhållanden. Allt hänger ihop, säger Jasna Pocek.

Kontakta
jasna.pocek@fek.lu.se
radic@ilo.org

Rapporten heter Inclusive Entrepreneurship Ecosystem Analysis in Montenegro, 2021, och är skriven av Jasna Pocek, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet, på uppdrag av International Labour Organisation, ILO. Den kan laddas ner som PDF.——-

992

DELA