HALLÅ DÄR! Johan Karlsson – mottagare av Unga forskarpriset 2023

Magnus
 Aronsson
DELA
Johan Karlsson. Foto: Maja Brand.

Han har skapat en unik databas för att studera familjeföretag i Sverige. Nu får ekonomie doktor Johan Karlsson 150 000 kronor för sin forskning om familjeföretag och hinder för tillväxt.

Grattis till utnämningen! Vad betyder priset för dig?

– Det känns självklart hedrande och kul att min forskning anses värd att ge pris. Samtidigt är det en viktig markering och kvitto på intresset för ägandefrågor inom entreprenörskapsforskningen. Särskilt den roll som familjeägda företag spelar tycker jag är ett område som är på frammarsch. Och där vi måste bättre förstå hur potentialen hos dem kan tas tillvara för att bidra till tillväxt och välstånd i samhället.

Varför tror du att du fått priset?

– Det viktigaste tror jag är att jag skapat ett fullständigt register över familjeägda företag. Det har inte gjorts tidigare och därigenom har jag och mina forskarkollegor kunnat göra analyser som inte gjorts förut.

Du har i din forskning fokuserat på familjeföretag, varför?

– Det fanns ett kunskapshål att fylla. I början av mina doktorandstudier kom ofta invändningen att varför bry sig om familjeföretag då det är ett sällsynt fenomen. Förvisso har det i Sverige gjorts en hel del forskning kring familjeföretag, inte minst på Internationella handelshögskolan i Jönköping och deras centrum för familjeföretagsforskning (CeFEO). I min avhandling kunde jag visa familjeföretagandets totala roll för ekonomin i stort och att de dessutom bidrar i stor omfattning till samhällsutvecklingen, till exempel vad gäller jobb.

Vad tycker du är det viktigaste att lyfta fram från din forskning på familjeföretag?

– Det är viktigt att ha i bakhuvudet att familjeföretag som grupp är mycket heterogena. Givet detta så skiljer sig motiven för företagandet åt. En del har tillväxtambitioner och en del inte. Samtidigt visar våra analyser att det är skillnad mellan de familjeföretag som växer jämfört med icke- familjeföretag. Tillväxten i familjeföretagen är vanligtvis långsammare, men i gengäld mer stabil över tid. Man vill ha kontroll över företagets utveckling.

– Det är även viktigt för familjeföretagen med icke-finansiella målsättningar. De vill ha en balans i livet och hinna med familjen utanför företaget.

Om du utifrån din forskning skulle ge några råd till politiska beslutsfattare, vad skulle det vara?

– Långsiktighet! Familjeföretagen ser långsiktigt på sina företag och därför behöver även politiken som påverkar vara det. Det behövs tydliga spelregler som löper över mandatperioder oavsett regering.

– Det behövs även tas hänsyn till motiven bakom familjeföretagarna. Då oberoende och att själv kontrollera familjeföretagets utveckling är centralt söker många inte extern finansiering. De vill inte lägga företagets öde i någon annans händer. Här tycker jag att det behöver göras möjlighet för familjeföretagen att återinvestera överskott i företaget och därmed underlätta organisk tillväxt.

Vad gör du idag?

– I våras började jag arbeta som analytiker på Svenskt Näringsliv samtidigt som jag har en fot kvar i akademin genom att vara affilierad forskare på CeFEO. Kombinationen ger mig möjlighet att fortsätta med min forskning kring familjeföretag och dessutom medverka till den bredare kunskapsutvecklingen kring företagande.

Till sist, vad ska du göra med pengarna?

– De kommer att sparas och bli en del av den handpenning som behövs när jag och familjen köper hus om några år. Sen har jag tänkt att ta mina barn till Legoland till sommaren.

Kontakta johan.karlsson@svensktnaringliv.se

Mer om priset
Johan Karlsson får Unga forskarpriset 2023 av Entreprenörskapsforum. Priset delas ut årligen och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling.

Läs ESBRI-artikel om Johan Karlssons avhandling:
”Kvinnor på toppen vanligare i familjeföretag”

260

DELA