NY FORSKNING | Så lyckas ni med medarbetardriven innovation

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Kommuner behöver tänka nytt för att möta stora utmaningar. Ett sätt är att involvera medarbetarna – men hur gör man det framgångsrikt?

Kommuner fyller viktiga funktioner för människors liv, hälsa och utbildning. Men klimatförändringar, en åldrande befolkning, snabb teknisk utveckling och förväntningar på hög tillgänglighet ställer stora krav på offentliga organisationer. Och de ekonomiska satsningarna är sällan i paritet med utmaningarna. Därför måste kommuner tänka nytt – och då kan medarbetarna vara till stor hjälp. Linda Lidman, Linköpings universitet, har studerat medarbetardriven innovation (MDI) och hur man kan stödja den.

– Det är de anställda som har kontakt med invånare och förståelse för vilka behov som finns och vilka behov kommunen har svårt att möta. Den värdefulla förståelsen använder man som kraft vid medarbetardriven innovation, berättar hon.

Förutsättningarna måste vara på plats

Linda Lidman. Foto: Linköpings universitet.

När medarbetare förväntas komma med förslag på nya sätt att ge service eller hur man kan organisera sig på andra sätt, är det viktigt att förutsättningarna på arbetsplatsen är de rätta. Både i form av stöd för idégenerering, att roller och ledarskap är tydligt och att idéerna är praktiskt genomförbara i verksamheten.

– Stödet ska vara kopplat och integrerat med det vardagliga arbetet och inte vara en kurs vid sidan om. Annars blir det svårt att omsätta det man lärt sig och applicera det i den ordinarie verksamheten, säger Linda Lidman.

Fyra nyckelfaktorer för att lyckas med medarbetardriven innovation i offentliga organisationer:

Definiera. Vad betyder innovation för er och vilket/vilka problem vill ni lösa med innovation? Många har en bild av att innovation är kopplat till tekniska prylar, men det kan lika gärna handla om nya sätt att arbeta på. Lägg tid på att skapa en gemensam förståelse för varför ni ska jobba med MDI, och hur det passar in i det sätt ni redan arbetar på.

Ta inte engagemanget för givet. Att utbilda ett gäng eldsjälar i MDI och sedan förvänta sig att resten av medarbetarna ska bli intresserade, och haka på innovationsarbetet, är dömt att misslyckas. Alla människor vill inte jobba med idéskapande och förändring. Fundera på hur ni tänker kring det och byt strategi om ni vill att fler medarbetare ska engagera sig.

Tydligt ledarskap är A och O. Det finns stora förväntningar på att chefer ska leda och gå i bräschen för innovationsarbetet. De behöver ha ett tydligt mandat, vara modiga och praktiskt kunna leda och stödja arbetet.

Ha stöd för implementation. Ofta ges mycket stöd i början av en MDI-process, med metoder för skapande och utvecklande av idéer. Men när en idé väl ska testas slutar ofta stödet och lämnas helt till verksamheten. Se till att det finns stöd och en strategi för implementation. För om medarbetare ser att innovationsarbetet inte leder någon vart, tappar de intresset för att utveckla verksamheten.

– För att idéer ska kunna bli innovationer måste det finnas en plan och strategi för implementering. Men också rätt förutsättningar och resurser i det dagliga arbetet, säger Linda Lidman.

Kontakta linda.lidman@liu.se

Mer om avhandlingentext
Linda Lidman disputerar vid Linköpings universitet 5 maj 2023 med avhandlingen Employee-driven innovation in the public sector: At the intersection of innovation support and workplace conditions. Den går att läsa som PDF.

635

DELA