FORSKNINGSSTÖD: Han får miljoner för att studera agenter i USA

Maria
 Gustafsson
DELA
Tom Petersson. Foto: Mikael Wallerstedt

Vad kan svenska entreprenörer i USA för 150 år sedan bidra med till svensk integrationspolitik? Det ska Tom Petersson ta reda på. Han har fått närmare två miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser.

Under den stora massemigrationen mellan 1860 och 1920 förflyttades miljontals människor från Europa till USA. På båda sidor om havet fanns det emigrantagenter på plats som erbjöd emigranter olika typer av tjänster. Allt från arbete till bostäder eller andra fastigheter, till jordbruksmark. De var en del av emigrantindustrin. Under perioden då många svenskar anlände till USA startade en hel del svenska entreprenörer, som varit i landet länge, emigrantagenturer. Bland annat i städerna New York, Chicago, Minneapolis, Illinois och San Fransisco.

Tillsammans med en doktorand ska Tom Petersson, Uppsala universitet, studera de svenska agenterna. Han menar att de var länken till det nya amerikanska samhället och spelade en central roll för integrationen av svenskemigranterna.

– De hjälpte dem att hitta bostad och jobb. Men också att navigera i det främmande samhällssystemet. Mot betalning förstås. De byggde sin verksamhet helt och hållet på förtroende och anseende. Om någon ville skicka pengar hem till Sverige så anlitade man en emigrationsagent som man litade på, säger Tom Petersson.

Han tror att forskningsprojektet kommer att ge uppslag till nya idéer för att integrera invandrare i Sverige.

– Att känna sig trygg och uppleva tillit till nya samhällsstrukturer är viktigt för att integreras väl. Kan någon typ av agenter, eller mentorer, för människorna som kommer hit vara en del av lösning för en lyckad integrationsprocess? Det är frågor vår forskning kan bidra med till integrationsdiskussionen.

Vad hoppas ni komma fram till med er forskning?

– Vi vill belysa integrationsprocesser och problematisera bilden. Det är inte enbart individens ansvar att lyckas integreras i ett nytt samhälle. Det behövs strukturer och entreprenörer som är villiga att fungera som länk, som ”omtolkare” av de nya förutsättningarna.

Tom Petersson förklarar att de svenska emigrantagenterna var uppskattade och ansågs vara en stor tillgång i det amerikanska samhället.

– Agenterna var ofta svenskar som bott i USA i 20-30 år och kunde språket och förstod hur det amerikanska samhället fungerade. Något de flesta nya immigranter inte gjorde, säger han.

Kontakta Tom.Petersson@uu.se

Det har tidigare gjorts studier av enstaka agenter. Men nu har material som tidningar och folkbokföringsuppgifter digitaliserats och det finns möjlighet att analysera en hel bransch. Projektet som heter fnuttTrust your fellow countryman onlyfnutt startar i augusti 2021 och beräknas pågå i fyra till fem år. ———–

1245

DELA