Tredje uppgiften: Här är framgångsfaktorerna för lyckat samarbete med småföretag

Maria
 Gustafsson
DELA
Småföretagare vill ha en personlig kontakt med någon från universitetet. Foto: Alina Veksler.

Landets universitet satsar allt mer resurser på att nå ut till små och medelstora företag. Men hur får man företagen intresserade av att samarbeta? Doktoranden Alina Veksler har frågat dem – och ger råd.

Inom ramen för universitetens så kallade tredje uppgift ingår det att samarbeta med offentliga och privata aktörer i samhället, till exempel företag. Och allt mer resurser investeras i uppdraget. Men hur kan universiteten säkerställa att satsningarna bär frukt? Alina Veksler, verksam inom Norrlandsnavet vid Luleå tekniska universitet, har intervjuat 30 ledare för små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Utifrån intervjuerna har hon, tillsammans med professor Sara Thorgren, utrönt när och varför småföretagare kan tänka sig att samarbeta med ett universitet.

– Småföretagen vill utvecklas, det är viktigt för att de inte ska stagnera och bli irrelevanta. Men samarbetet måste vara relevant, värdefullt och effektivt för dem, berättar Alina Veksler.

Måste vara värt investerad tid

Alina Veksler jobbar vid sidan av forskarstudierna som fotograf. Foto: Alina Veksler.

Små och medelstora företag är intresserade av att samarbeta när de behöver kompetensutveckling och har behov av att lösa en specifik uppgift. Vissa företag initierar kontakt med universiteten, men många avstår.

– De känner sig små i förhållande till det ”stora” universitetet. Och så vet de inte vem, när eller hur de ska kontakta oss. Det första steget är en utmaning för många.

Gemensamt för de flesta företagare är att de kämpar med att få den värdefulla tiden att räcka till.

– Men tror de att det kan vara värt att investera tid i ett samarbete är de i regel intresserade, säger Alina Veksler.

Viktigt kunna lita på människor

Det finns i huvudsak tre skäl till att små och medelstora företag vill samarbeta med universitet. För det första, om företagsledare har uppmärksammat via reklam eller rykte att andra företag i samma bransch har fått stöd och ny kunskap från universitetet, blir man själv intresserad.

– Företagarna behöver ha konkreta och tydliga exempel på vilket värde ett samarbete kan medföra till företaget. Och ju närmare exemplet ligger den egna branschen, desto större chans att de blir intresserade.

Ett andra skäl för företagarna att gå in i ett samarbete, är om de kan få tillgång till kunskap som tillför ett specifikt värde till företaget. De är till exempel sällan intresserade av allmänna utbildningar, snarare utbildning kring någon specifik utmaning som de just nu står inför, till exempel hur de kan vidareutveckla sin onlineförsäljning eller bli cirkulära.

– För det tredje är det mycket viktigt för företagarna att de kan lita på kontaktpersonerna vid universiteten. Att det är personer som tar ledningen och som man känner tillit till. De vill ha en personlig kontakt, någon som alltid finns där, berättar Alina Veksler.

Tre råd till universitet som satsar på samarbeten med SMEs:

• Se till att kommunicera till företagarna, i för dem, välkända och trovärdiga kanaler.
• Ta fram unika program och kurser med hög praktisk relevans för företagen, med stort utrymme för individualiserade moment.
• Utse en eller ett fåtal personer på universitetet som bygger en långsiktig relation med företagarna.

Kontakta alina.veksler@ltu.se

Mer om forskningen
Forskningen är en del av Norrlandsnavet som är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Rapporten heter University-SME collaboration: When and why businesses want to be involved.

994

DELA