FORSKNINGSSTÖD | De synar skatters påverkan på egenföretagande

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash

Gynnar dagens skatteregler egenföretagande framför anställning? Det är en av frågorna som Johan Gustafsson ska ta reda på med hjälp av 2,4 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser.

Grattis till finansieringen! Vad ska ni göra för pengarna?

– Vi ska studera hur reformer av skatte- och socialförsäkringssystemet påverkar egenföretagares och anställdas beteende på arbetsmarknaden.

– Under de senaste 15 åren har ett flertal reformer såsom kapitalskattesänkningar och kraftigt minskade kapitalkrav för att bilda aktiebolag genomförts. Dessa reformer väntas ha direkta arbetsmarknadsmässiga effekter då de påverkar incitamenten att starta eget företag. Man kan argumentera att de sänkta kapitalkraven ökar löneförhandlingsstyrkan hos anställda, då det blir mindre kostsamt för anställda att lämna sin nuvarande arbetsplats och i stället bli egenföretagare. På så sätt kan vi tänka oss att dessa reformer har båda direkta och indirekta effekter på arbetsmarknaden.

– Vi ska också studera hur skatteregler påverkar egenföretagares deltagande i pensionssystemet. I det svenska pensionssystemet är löneinkomst pensionsgrundande, medan exempelvis kapitalskatt inte är det. På så sätt är deltagandet för en egenföretagare, som kan välja att ta ut delar av sin inkomst i kapitalinkomst i stället för löneinkomst, mer frivilligt än för en anställd.

Så i dag vet man inte i vilken grad som beskattningsskillnaderna påverkar valet att vara anställd eller egenföretagare?

– Bara delvis. Forskning som har studerat hur reformer har påverkat egenföretagande har inte sett till de underliggande beteendemekanismerna. Genom att ta hänsyn till dessa kommer vi kunna göra mer utförliga välfärdsanalyser och studera effekterna av alternativa reformer.

Varför är det viktigt att ta reda på det?

– Slutsatserna i det här projektet kan informera politiker och beslutsfattare om hur den ekonomiska politiken påverkar arbetsmarknadens och socialförsäkringssystemets funktionssätt. Till exempel, hur påverkar beskattningen av fåmansföretag individers karriärsval och löneförhandlingsstyrka? Bör vi inkludera andra inkomstformer än löneinkomst som pensionsgrundande och på så sätt göra pensionssystemet mer obligatoriskt för egenföretagare?

Kontakta johan.a.gustafsson@umu.se

Mer om projektet
Projektet heter ”Economic policy, social insurance and self-employment” och är finansierat med 2,4 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser. Det pågår i två år med start 2021/2022. Utöver Johan Gustafsson ingår Johan Holmberg, Thomas Aronsson och Gauthier Lanot i projektet. Alla är verksamma vid Umeå universitet.

Johan Gustafsson. Foto: Mattias Pettersson.
———

699

DELA