NY FORSKNING | Så löser familjeägda småföretag kompetensbristen

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Canva.

På landsbygden råder det stor brist på rätt kompetens till näringslivet. Så hur gör de minsta familjeföretagen för att hantera situationen?

Det råder en generell kompetensbrist i Sverige. Extra allvarligt är det ute på landsbygden där småföretagen är många, och de flesta familjeägda. Det är en grupp företag som är viktig för samhällsekonomin eftersom de anställer många människor. Och just små familjeägda företag på landsbygden står för specifika utmaningar när det kommer till att hitta rätt medarbetare till företagen.

– De har ofta familjespecifika värderingar som gör det extra svårt att knyta kompetens till sig. Man vill säkra upp för att värderingarna stäcker sig över generationer. Därför är företagarna försiktiga med att anställa folk som inte tillhör familjen, vilket förstås sätter extra käppar i hjulen för många av dem, säger Kristin Sabel, Mittuniversitetet i Östersund.

Kristin Sabel. Foto: Privat.

Co-opetition vanligt

I sin doktorsavhandling har hon studerat vilka strategier som småländska och jämtländska mindre familjeägda företag inom tillverkningsindustrin och turistbranschen använder sig av för att hantera kompetensbristen.

– För att möta de akuta behoven av kompetens använder de sig av kortsiktiga strategier snarare än långsiktiga. Till exempel är det vanligt att de samarbetar med konkurrenter. De tar också in säsongsarbetare i ganska hög grad, samt timanställda.

– Kortsiktigheten gör att ägarna ofta går på knäna, och inte är lika lönsamma som de skulle kunna vara om det fanns rätt kompetens att tillgå, säger Kristin Sabel.

”Borde vara mer öppna”

Studien visar att små familjeägda företag på landsbygden hellre anställer någon de känner till litegrann men som inte uppfyller kompetenskraven, än en person som har rätt kompetens men som är okänd för familjen.

– Det gör att de själva blockerar vissa kompetenser som de skulle behöva. Familjevärderingar och normer väger mycket tungt i de här företagen. Man kan tycka att de bör vara mer öppna för ”främlingar”, det skulle skapa bättre affärsmöjligheter.

Så om mindre familjeägda företag på landsbygden från eget håll skulle kunna vara mer öppna för att få rätt kompetens till företaget, vad anser de att politikerna bör göra åt kompetensbristen?

– Lagen om anställningsskydd, LAS, är ett problem för många. De vågar inte anställa eftersom de riskerar att inte bli av med personer som inte passar i verksamheten.

– Och man efterfrågar yrkesspecifika utbildningar som matchar de behov som finns hos småföretagen på landsbygden. Som det är nu ligger det på företagens ansvar att internutbilda medarbetare. Det är en dyr historia, och företagarna anser att matchning av kompetens och efterfrågan bör vara samhällets ansvar, säger Kristin Sabel.

Kontakta kristin.sabel@telia.com 

Mer om avhandlingen
Kristin Sabel disputerade nyligen vid Mittuniversitetet med avhandlingen Competence in Rural Family SMEs: An Exploration of Challenges and Strategies. Studien bygger på 35 intervjuer och cirka två hundra enkätsvar.

44

DELA