HALLÅ DÄR! Sara Wallin – ny vd för stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Maria
Gustafsson
DELA
Sara Wallin. Foto: Anna Sigvardsson.

Senast år 2041 ska den akademiska kvaliteten på Chalmers nå europeisk toppnivå. Sara Wallin kommer att vara en av personerna bakom det långsiktiga arbetet. I januari 2024 tillträder hon som ny vd för stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Grattis till nya tjänsten! Varför tror du att vd-rollen gick till just dig?

– Jag har varit vd för Chalmers Ventures i nästan tre år, ett teknikinvesteringsföretag under stiftelsen Chalmers. Högskolan präglas av en kultur som just främjar innovation, entreprenörskap och tillväxt, något jag starkt identifierar mig med. Jag tror att det är därför jag trivs så bra.

– Chalmers har varit en pionjär inom entreprenörskap sedan 60-talet och med framstående personer som exempelvis professor Mats Lundqvist som har byggt upp Chalmers School of Entrepreneurship, tror jag att högskolan framför allt märker att jag passar in väl i kulturen. Tillsammans med hela det professionella Chalmers-teamets engagemang och fokus tror jag att vi har potentialen att göra betydande framsteg mot att göra Chalmers till ett universitet i världsklass.

Vilka större förändringar behöver ske på högskolan för att uppnå europeisk toppnivå senast 2041?

– För att nå vårt mål måste vi prioritera forskning av högsta kvalitet. Då är det avgörande att attrahera och behålla de mest framstående forskarna. För att stödja detta behöver vi öka finansieringen för fri forskning, med målet att fördubbla stiftelsen Chalmers tillgångar till 20 miljarder kronor.

Hur ska du jobba för att se till att högskolan uppnår målet?

– Vi kommer inte att kunna nå våra mål på egen hand. Vi kommer att samarbeta tätt med näringslivet och bygga partnerskap med alumner och personer med resurser som delar vår vision om att skapa en världsledande teknisk högskola.

Vad är det första du ska hugga tag i när du börjar rollen som vd för stiftelsen Chalmers?

– Jag kommer jobba nära rektor Martin Nilsson Jacobi vars mål är att höja forskningens kvalitet snarare än att öka antalet fakultetsmedlemmar. Samtidigt kommer vi kunna utnyttja stiftelseformen och ha en spännande och expansiv utveckling i vårt nystartade bolag Chalmers Next Labs där vi inom kort kommer rekrytera en vd.

Hur kan Chalmers jobba med att nyttiggöra forskningen i högre grad än idag?

– På det området är Chalmers internationellt topprankade i dag. Genom att Chalmers attraherar fler världsledande forskare ser jag en fantastisk möjlighet att skapa framstående företag baserade på deras arbete, vilket jag är övertygad kommer att driva på utvecklingen av svenskt näringsliv och också främja den gröna omställningen.

– Genom Chalmers Next Labs kommer vi också kunna jobba ännu mer med forskningsnära utveckling i nära samverkan med industrin. Det nystartade bolaget kommer ha en central roll i Chalmers långsiktiga strategi för att än mer nyttiggöra Chalmers forskning för näringsliv och samhälle.

Kontakta sara.wallin@chalmersventures.com

648

DELA