Hållbarhetsarbete behöver inte vara svårt

Helene
 Thorgrimsson
DELA
Niklas Egels Zandén. Foto: Carl-Henrik Trapp.

Små bolag med begränsade resurser ska inte göra sitt hållbarhetsarbete så komplicerat. I stället kan de lyfta fram vad företaget bidrar med i samhället. Det hävdade Niklas Egels Zandén vid ett Estrad:webbinarium.

Hållbarhetsarbete upplevs som stort och svårt för många företag. Det kan kännas problematiskt att relatera de globala målen för hållbar utveckling till den egna verksamheten. Då är det lätt att bli reaktiv och överväldigad när man ska följa alla rankningar, checka i boxar och förstå en mängd mer eller mindre svåra begrepp.

– Alla måste inte prata ”hållbarska”. Det gäller att komma bort från sådana föreställningar, säger professor Niklas Egels Zandén, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I stället för att efterapa stora bolags hållbarhetsstrategier bör mindre företag utgå från vad de bidrar med till samhället. De kan ju sin affärsidé och sina kunder och det går oftast att hitta intressanta faktorer som kan skalas upp och lyftas fram. När hållbarhet integreras i allt som har med företagets strategi och affärer att göra blir det mer konkret både för dem själva och för kunderna.

– Små och medelstora företag bör inte kopiera stora företags hållbarhetsarbete. Det blir ofta en dålig kopia. De bör i stället satsa på att göra något annorlunda.

Men hur gör man det annorlunda? Egels Zandén lyfte fram det svenska företaget Nudie Jeans som ett exempel. De lagar kundernas jeans helt gratis och de erbjuder också levnadslöner till de anställda vid indiska fabriker. Båda åtgärderna har fått stor uppmärksamhet och bra goodwill, trots relativt små investeringar.

Små företag besitter i allmänhet små resurser, men de har andra fördelar. Företagen är ofta innovativa och flexibla. De har heller inte ögonen på sig hela tiden och blir inte granskade på samma sätt som större företag.

– De mindre företagen kan experimentera med olika hålbarhetssatsningar – utan att någon bryr sig särskilt mycket. Det som fungerar bra kan de sedan kommunicera och få publicitet för, säger Niklas Egels Zandén.

En annan fördel i mindre företag är att ledningen och de anställda står närmare varandra, konstaterade Egels Zandén. Kortare och mer informella kontaktvägar gör det enklare att ta tillvara bubblande hållbarhetsidéer hos de anställda. Det underlättar också för ledningen när de ska kommunicera sin vision till hela företaget.

Kontakta niklas.zanden@handels.gu.se

Se hela Estrad:webbinariet som webb-TV

Läs också intervjun med Niklas Egels Zandén i Entré nr 1, 2021

Tips på läsning från Niklas Egels Zandén
Skicka ett mejl till Niklas Egels Zandén om du vill ta del av texterna.

Artikel om strategi och hållbarhet

Artikel om vad mindre företag kan göra annorlunda och vilka fördelar de kan ha (med exempel från globala leverantörskedjor)

Artikel om leverantörskedjor———–

1677

DELA