BOKTIPS | Casemetodik för lärare i entreprenörskap

Maria
Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash/Edward Elgar.

Casepedagogik är populärt i entreprenörskapsutbildningar. Den bygger på ett aktivt deltagande och reflektion, och ökar studenternas entreprenöriella färdigheter. I boken Reframing the Case Method in Entrepreneurship Education (open acess) ges exempel på hur casemetodiken kan tillämpas. Den innehåller också en uppsjö av verkliga fall som kommer från de nordiska länderna, redo att användas i klassrummet.

När man jobbar med verkliga (ibland fiktiva) fall, eller case, i sin entreprenörskapsutbildning får studenterna tänka och agera som en entreprenör. Det är ett aktivt lärande där pedagoger ställer öppna frågor för att stimulera studenternas självreflektion och kreativa tänkande. Studenterna behöver läsa på ordentligt och förbereda sig inför casen och vara aktiva under lärandeprocessen. Diskussionerna mellan student och lärare är helt centrala för pedagogiken. De stärker studenternas känslomässiga engagemang och deras individuella engagemang och prestationer.

Casen i boken är grupperade i tre teman; Resan till att bli entreprenör, Entreprenörskap i ett företags tidiga skede, samt Att agera entreprenöriellt i etablerade organisationer.

Hållbart fiske, IT-start ups (and downs) och jazzfestival i Nordnorge

Vi får bland annat följa ett fritidsfiskeföretag som ägnar sig åt hållbart entreprenörskap. Entreprenören vill göra hållbarhet till en naturlig del av företagskulturen och strategin. Men det är inte helt enkelt. Caset visar på hållbarhetens komplexitet. Så länge som man ser hållbarhet enbart som grädde på moset, eller drivs för mycket av ett ideologiskt hållbarhetstänkande och glömmer affärsaspekten, blir det svårt att jobba med hållbart entreprenörskap.

Ett annat case handlar om en IT-startup som bygger informationsskärmar. Vi får följa entreprenörens och investerarens gemensamma resa med det nya företaget. Till en början går det bra, men de stöter på patrull längs vägen. Caset analyseras ur både entreprenörens och investerarens perspektiv.

Sista caset tar oss till en jazzfestival i Nordnorge som startades av en samhällsentreprenör. Han anställdes av kommunen för att utveckla kulturlivet i bygden. Vi får följa processen från det att han kom på idén om en jazzfesitval, till hur han jobbar med att mobilisera fysiska, mänskliga, ekonomiska och sociala resurser. Han slits mellan olika intressenters krav och står till sist inför om han ska fortsätta att utveckla jazzfestivalen eller låta någon annan ta över. Caset ger oss bland annat en inblick i vilka resurser som är avgörande för samhällsentreprenörer, samt vilka drivkrafter och hinder det finns för att mobilisera resurser.

I samtliga case finns frågor och uppgifter för studenter och lärare att diskutera och analysera i klassrummet.

Läs boken kostnadsfritt

Titel: Reframing the Case Method in Entrepreneurship Education – cases from the Nordic countries (open access)
Redaktörer: Karin Wigger, Lise Aaboen, Dag Håkon Haneberg, Siri Jakobsen och Thomas Lauvås
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-1-80088-114-3

398

DELA