Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

The Entrepreneurial Ecosystem: A Global Perspective

Författare:

Zoltan Acs, Esteban Lafuente och László Szerb (redaktörer)

Förlag:

Springer

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-3-031-25930-2 (inbunden), 978-3-031-25931-9 (e-bok)

The Entrepreneurial Ecosystem: A Global Perspective

Vilken betydelse har entreprenörskap för världens ekonomier? Redaktörerna till boken The Entrepreneurial Ecosystem: A Global Perspective anser att vi endast kan förstå det genom att se på entreprenörskap utifrån ett ekosystemperspektiv. I boken ägnas stor uppmärksamhet åt metoder för att mäta och utvärdera det entreprenöriella ekosystemet. I övrigt kan vi läsa om ”entreprenörskapsparadoxen”, alltså uppfattningen om att entreprenörskap driver ekonomisk tillväxt, samtidigt som entreprenörskapet är mer utbrett i mindre utvecklade länder. Vi får också veta mer om entreprenörskapspolitikens ekonomiska effekt, och om kopplingen mellan digital ojämlikhet, digital teknik och det digitala ekosystemet. I ett annat kapitel jämförs Elon Musks entreprenörskapsprofil med två andra innovatörer, och i bokens sista kapitel diskuteras hur och när man bör reglera digitala plattformar. Det till synes spretiga innehållet kokar i slutändan ner till att entreprenörskap är kontextbundet, och att det behövs skräddarsydda politiska åtgärder för att främja entreprenörskap på regional nivå.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv