Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Unleashing Society’s Innovative Capacity – An Integrated Policy Framework (open access)

Författare:

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson

Förlag:

Springer

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-3-031-42755-8 (inbunden), 978-3-031-42756-5 (e-bok)

Unleashing Society’s Innovative Capacity – An Integrated Policy Framework (open access)

Sverige och övriga Europa står inför många utmaningar framöver, bland annat demografiska, geopolitiska, teknologiska och klimatrelaterade sådana. För att säkerställa fortsatt tillväxt och välstånd krävs det enligt professorerna Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson mer teknologisk utveckling och nya sätt att hantera komplexa frågor på. Och de menar att innovation och entreprenörskap är centrala delar för att åstadkomma detta. I boken Unleashing Society’s Innovative Capacity – An Integrated Policy Framework (gratis att ladda ner) presenterar de ett innovationspolitiskt ramverk.

Författarna menar att det inte räcker med politiska satsningar på kunskap som till exempel forskning och utveckling samt utbildning. Det behövs även politiska satsningar som gör att kunskap omvandlas till innovationer och därmed skapar nytta i samhället. För att åstadkomma detta föreslår de tio åtgärder som bildar det innovationspolitiska ramverket. Av dessa handlar fyra om att stärka kunskapsbasen. Två av dessa är att det behövs mekanismer så att universitet och högskolor tillämpar effektiva pedagogiska metoder i sitt arbete med entreprenörskap samt att statens finansiering av forskning i högre grad skulle baseras på kvalitativa mål. De övriga sex åtgärderna, alltså de som gör att kunskap omvandlas till innovationer inkluderar bland annat effektivare regleringar, att konkurrens på marknaden fungerar och att skattesystemet uppmuntrar till risktagande och innovation.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv